Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Hiermee zijn de spullen in je woning en de bijgebouwen bij je woning verzekerd. Het gaat om schade door brand, inbraak, regen, hagel, sneeuw, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Al je spullen in je woning en bijgebouwen zijn verzekerd. Bijgebouwen bij je woning zijn bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuis. Ook bromfietsen en fietsen zijn verzekerd in je woning of bijgebouw. Je dieren of je auto, motor, caravan, boot of aanhangwagen zijn niet verzekerd.

Verzekerd bedrag

Al je spullen zijn verzekerd tot € 125.000,-.

Extra informatie

Voor het bepalen van de waarde gelden eisen en voor sommige zaken maximale vergoedingen.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de beoordeling van onze expert? Dan kun je zelf ook een expert inschakelen. Wij betalen hiervan de kosten. Maar niet meer dan het bedrag dat wij betalen voor onze expert.

Extra informatie

Indien de kosten van jouw expert meer bedragen dan de kosten van de door ons benoemde expert, dan betalen wij het meerdere, als dat redelijk is.

Sieraden

Je lijfsieraden zijn bij iedere schade verzekerd tot maximaal € 7.500,-. Lijfsieraden zijn alle sieraden die je op of aan je lichaam draagt. Zoals horloges, kettingen en ringen. Deze bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineralen, ivoor, (bloed)koraal en parels.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele, audio- en computerapparatuur is bij iedere schade verzekerd tot maximaal € 7.500,-. Ook de randapparatuur is meeverzekerd.

Spullen buiten huis

Schade aan spullen buiten op je erf, balkon of galerij. Niet alles is verzekerd. Bijvoorbeeld: schade door storm, neerslag of diefstal. Bij diefstal van uit je kelder, garagebox of gemeenschappelijke ruimte bij je woonhuis wordt schade tot max. € 4.000,- vergoed.

Vallen en stoten

Schade die je zelf veroorzaakt aan je spullen, is meestal verzekerd. Bijvoorbeeld als een kastje omvalt en deze beschadigt. Of als een vaas stuk is, doordat je die per ongeluk van tafel stoot.

Extra informatie

Smartphones, tablets, smartwatches, digitale sporthorloges en smartglasses zijn op de inboedelverzekering alleen verzekerd tegen diefstal/inbraak en brand in de woning.

Keuze: Buitenshuisdekking

Met de buitenshuisdekking zijn jouw spullen buiten
je woning onder andere verzekerd in geval van
verlies, vermissing en diefstal. Let op! Met deze
dekking is vermissing of schade aan smartphones,
tablet, digitale sporthorloges, smartwatches en
smartglasses niet verzekerd. Deze kun je
verzekeren met de aanvullende Smartphone- en
tabletdekking

Keuze: Smartphone- en tabletdekking

Met de Smartphone- en tabletdekking ben
je verzekerd voor diefstal buiten de woning, verlies
en beschadiging. Deze dekking geldt zowel voor
binnen als buiten de woning en is daarmee een
aanvulling op jouw inboedel verzekering. Met deze
dekking zijn ook je digitale sporthorloges,
smartwatches en smartglasses verzekerd.

Extra informatie

Let op: Standaard ben je alleen verzekerd voor
verlies door inbraak of brand in de woning aan
deze apparaten.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade aan spullen door: Bouw-, montage of constructiefouten. Schade door achterstallig onderhoud of slijtage, grondverzakking, insecten. Er zijn meer situaties die niet verzekerd zijn.

Extra informatie

Je spullen zijn niet verzekerd buiten de woning of je terrein. Hiervoor kun je de Buitenhuisdekking afsluiten. Smartphones, tablets, smartwatches, digitale sporthorloges en smartglasses zijn niet verzekerd op de Buitenshuisdekking. Hiervoor kun je aanvullend een Smartphone- en tabletdekking afsluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is verzekerd. Waterschade is bijv. niet verzekerd als water stroomt uit een openstaande kraan!

Eigen risico

Je hebt een standaard eigen risico van € 100,- bij iedere schade. Je kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verlagen naar € 0,- of te verhogen naar € 200,-. Bij schade aan je mobiele telefoon heb je een eigen risico van € 50,-.

Extra informatie

Laat je je schade repareren bij een door ons geselecteerde hersteller? Dan heb je minder eigen risico. Bij een door jouw gekozen eigen risico van € 100,-, wordt het eigen risico € 0,-. Bij een door jouw gekozen eigen risico van € 200,-, wordt het eigen risico € 100,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand
en per kwartaal betaal je geen toeslag. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch
geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.