ANWB Kortlopende Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze kortlopende annuleringsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een kortlopende annuleringsverzekering?

Kun je onverwachts niet op reis? Dan vergoedt deze verzekering de kosten van het annuleren van je reis. Of moet je je reis tussentijds afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de dagen dat je er geen gebruik van kon maken.
icon_voor-wie

Voor wie?

Je kunt de kortlopende annuleringsverzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of je kinderen. Ook kun je niet-huisgenoten meeverzekeren op je kortlopende annuleringsverzekering.
icon_medisch

Gezondheid

Wij vergoeden het annuleren van je reis bij een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van: Een verzekerde. Een familielid in de 1e en 2e graad of een huisgenoot. Of wanneer een familielid in de 3e graad overlijdt.

Extra informatie

Ook bij overlijden van een goede vriend(in) tijdens de reis vergoeden wij de kosten van annulering.
icon_familie

Familie

Wij keren uit bij een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van je: Echtgenoot of levenspartner. Ouders, stiefouders of pleegouders. Broers en zussen. Kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen. Overgrootouders. Kleinkinderen.

Extra informatie

Ook keren we uit bij het overlijden tijdens de reis van een goede vriend of vriendin.
icon_werk

Werk

Wanneer u buiten uw schuld werkloos wordt en de datum van het ontslag lig uiterlijk binnen een maan na het einde van de reis? Dan vergoeden wij de kosten van annulering.

Extra informatie

Wij vergoeden de komsten van annulering als de reis begint binnen 10 weken voor de start van je nieuwe baan.
icon_wonen

Woning

Wij vergoeden de kosten van annulering als je je reis moet annuleren omdat je een huurwoning krijgt toegewezen. En bij koop of verkoop van je woning.

Extra informatie

Of als je door ernstige schade aan je eigendommen woning of bedrijfsgebouw zelf ter plaatse moet zijn.
icon_samengestelde-reis

Keuze: zelf samengestelde reizen

Heb jezelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt en heb je deze aanvullende dekking afgesloten? En valt er een onderdeel uit, vanwege een verzekerde annuleringsreden, waardoor de hele reis niet door kan gaan of niet voorgezet kan worden? Dan vergoeden wij de kosten van annulering.
icon_ramp

Ramp op de reisbestemming

Het annuleren van je reis vanwege een burgeroorlog of atoomkernreactie in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Extra informatie

Wanneer je de dekking Terrorisme en natuurrampen meeverzekert bent u ook verzekerd bij negatief reisadvies, besmettelijke ziekte, natuurgeweld, terrorisme, binnenlandse onlusten en stakingen.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Schade die is ontstaan door onlusten waarbij (vuur)wapens zijn gebruikt met als doel het bestaande gezag omver te werpen. Schade die bestaat uit gederfde inkomsten wordt ook niet uitgekeerd. Als de reden van annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Extra informatie

Heb je de annuleringsverzekering meer dan 7 dagen na de boekingsdatum afgesloten? Dan is schade die verband houdt met reeds bestaande ziekte, aandoening of afwijking bij jou, je huisgenoten of familieleden in de 1e of 2e graad, niet verzekerd.
icon_let-op

Let op

Moet je reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wil je daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dat verzekerd als:• de reden van de annulering is verzekerd volgens de polisvoorwaarden;• je alleen reizend wordt;• jij en je reisgenoot samen heen en terug zouden reizen.
icon_maximum

Maximale vergoeding

Wij vergoeden de annuleringskosten die je na annulering moet betalen. Als je de reis tussentijds afbreekt, vergoeden wij de kosten over de niet genoten vakantiedagen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. En eindigt op de laatste dag van je reis. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan ons.