Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je motor veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je motor veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaak je met je motor schade aan iemand anders, of aan de spullen of motor van iemand anders? Dan ben je hiervoor aansprakelijk. Daarom moet je volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

Kan de motor door een ongeval niet meer verder rijden? Of ben je door een ongeval of diefstal niet meer in staat verder te rijden? Dan krijg je hulpverlening. Binnen Nederland vervoeren wij jou en jouw motor naar een bestemming in Nederland.

Extra informatie

In het buitenland vergoeden wij: De kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde motordealer. Vervoer naar Nederland als de schade niet binnen 4 dagen kan worden gerepareerd. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de waarde van de motor. De terugreis naar Nederland met het openbaar vervoer (2e klas).

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss vergoeden wij de nieuw-, aanschaf- of dagwaarde van de motor. Dit is afhankelijk van de dekking Beperkt of Volledig Casco. Nieuwwaarde is de verkoopprijs van de motor op moment van schade naar merk, model, type en uitvoering en in de fabriek aangebrachte extra’s.

Extra informatie

Aanschafwaarde is de verkoopprijs van de motor, zoals vermeld op de originele aanschafnota van een bij de KvK ingeschreven motordealer. Dagwaarde is het bedrag dat nodig is om de motor te vervangen door een vergelijkbare motor.

Keuze: schade door brand of natuur

Wij vergoeden schades door brand, storm, hagel, bliksem, overstromingen of een aanrijding met een dier.

Keuze: inbraak

Wij vergoeden schade door een poging tot diefstal en inbraak. Dit valt onder de Beperkt  en Volledig Cascodekking.

Keuze: schade aan eigen motor

Schade aan je eigen motor is verzekerd. Ook als je deze zelf hebt veroorzaakt. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Pechhulp

Krijg je pech met je motor in het buitenland? Dan heb je recht op hulp of een vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg tot maximaal € 200,-. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Speciaal kenmerk

Bij Beperkt en Volledig Casco zijn accessoires standaard meeverzekerd. Accessoires zijn tot € 500,- verzekerd. Dit bedrag kun je verhogen naar € 2.500,-. Helm, kleding en bagage is verzekerd tot € 1.000,-. Dit bedrag kun je niet verhogen.

Extra informatie

Als jouw motor uitgerust in met een track & trace systeem met het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging, dan krijg je 10% korting op de diefstalpremie. Jouw verplicht eigen risico bij diefstal vervalt

Keuze: Schadeverzekering voor opzittenden

Door een verkeersongeval wordt letselschade van
de bestuurder en opzittenden van de motor
vergoed. Schade aan kleding en bagage is
meeverzekerd. Je bent ook verzekerd als de
schade door jouw schuld is ontstaan. Of als het niet
duidelijk is wie aansprakelijk is.

Extra informatie

Van een verkeersongeval is ook sprake als de
bestuurder en opzittenden:
1 op of van de motor stappen;
2 brandstof tanken;
3 onderweg een (nood)reparatie aan de motor
verrichten;
4 in de onmiddellijke nabijheid van de motor hulp
verlenen aan medeweggebruikers.

Keuze: Vervangend Vervoer en Verkeersrechtsbijstand

Vervangend Veroer: Met deze dekking heb je bij schade of pech recht op vervangend vervoer in Nederland of Europa. Deze dekking is alleen af te sluiten bij Beperkt en Volledig Casco.

Extra informatie

Verkeersrechtsbijstand: Verzekerd is het verhalen van schade door een ander aan jou, jouw motor, kleding, bagage of verlies van inkomen. Contractuele kwesties die verband houden met de motor, bv garantie, reparatie of koop van een motor. Ivm overtreding of misdrijf begaan met de motor. Inbeslagname van rijbewijs, kentekenbewijs of motor ivm gebruik van de motor. 

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade ontstaan door opzet, bewust roekeloos gedrag, tijdens snelheidsritten, of het rijden zonder geldig rijbewijs. Misbruik alcohol, drugs en medicijnen. Bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Er zijn meer situaties.

Diefstal

Diefstal is bij Beperkt en Volledig Casco niet verzekerd als de motor niet beveiligd is met de standaard aanwezige sloten en aanvullend een ART categorie 4 goedgekeurd slot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Winterstop. Niet alle motorrijders rijden het hele
jaar door. Met de winterstopkorting kun je de
verzekering in de periode 15 december tot 1
maart stop te zetten. Alle verzekerde risico’s die
niet verbonden zijn aan ‘het rijden met de motor’
(dus risico’s tijdens stalling) blijven gedekt.

Eigen risico

Bij Beperkt en Volledig Casco heb je een standaard eigen risico van € 150,- bij schade. Je kunt ook voor een hoger eigen risico kiezen. Dan betaal je minder premie.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij jouw polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in
welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je  jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand
en per kwartaal betaal je een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaal je een toeslag van 3%. Bij betaling per maand,
kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

Je krijgt tot maximaal 80% korting op je premie als je geen schade claimt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.