Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je oldtimer. Dit is een auto van 1987 of daarvoor (benzine) of een auto van 40 jaar of ouder (lpg of diesel). Deze auto gebruik je niet dagelijks. De Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf je aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Naast je oldtimer moet je een auto voor dagelijks gebruik hebben. Je kunt kiezen voor de categorie t/m 5.000 of t/m 7.500 kilometer per jaar.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaak je met je oldtimer auto schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorrijtuig van iemand anders? Dan ben je hiervoor aansprakelijk. Daarom moet je volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

Binnen Nederland brengen wij je, je passagiers en de oldtimer naar een adres in Nederland. Je geeft aan waar je naartoe wilt. In het buitenland vergoeden wij de noodzakelijke kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage.

Extra informatie

Kan het voertuig niet binnen 4 werkdagen gerepareerd worden? Dan vervoeren wij je oldtimer naar een adres in Nederland.

Reparatie

Je kiest zelf door welke reparateur je de schade laat herstellen. Er geldt geen maximumvergoeding voor onderdelen.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of totaal verlies van je oldtimer vergoeden wij de taxatiewaarde. Is het taxatierapport ouder is dan 3 jaar? Dan vergoeden wij op basis van de dagwaarde. Diefstal en totaal verlies vallen beide onder de Casco dekking.

Extra informatie

Een taxatierapport mag bij het begin van de verzekering niet ouder dan 3 jaar zijn. Het taxatierapport is 3 jaar geldig. De taxatie moet worden gedaan door een erkend taxateur.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door brand, storm, hagel, overstroming en lawine is verzekerd. Dit valt onder de Casco dekking.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit de oldtimer ook. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: ruitschade

Ruitbreuk veroorzaakt door botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken is verzekerd. Dat geldt ook voor schade die ontstaat door glasscherven. Breuk van glazen daken, spiegels, glas in schuifdaken of van lampen is niet verzekerd.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Schade aan je oldtimer is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is. Dit valt onder de Casco dekking.

Keuze: pechhulp

N.v.t.

Keuze: Schadeverzekering voor inzittenden

Gevolgschade van lichamelijk en / of geestelijk
letsel ten behoeve van de inzittenden (inclusief
bestuurder) van de verzekerde auto. Tevens wordt
de schade aan de met de verzekerde auto
vervoerde zaken die toebehoren aan de inzittende
vergoed.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Het verlenen van rechtsbijstand in geval van
schade aan het verzekerde voertuig en / of
persoonlijke schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade die is ontstaan: door opzet, bewust roekeloos gedrag, tijdens snelheidsritten, het rijden zonder geldig rijbewijs of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Ook schade tijdens verhuur of vervoer van goederen tegen betaling keren wij niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Heb je de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)? En gebeurt er iets dat onder deze dekking valt? Dan heb je geen eigen risico. Bij schade aan je oldtimer heb je een eigen risico van € 135,- per schadegebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in
welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand
en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand,
kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.