Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je oldtimer van 20 jaar of ouder. Deze motor gebruik je niet dagelijks. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf je aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Naast uw oldtimer moet je een auto of motor voor dagelijks gebruik hebben. Je kunt kiezen voor de categorie t/m 5.000 of t/m 7.500 kilometer per jaar.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaak je met je oldtimer schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorrijtuig van iemand anders? Dan ben je hiervoor aansprakelijk. Daarom moet je volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

In Nederland brengen wij jou, je passagiers en de oldtimer naar een adres in Nederland. In het buitenland vergoeden wij de noodzakelijke kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage. Kan het voertuig niet binnen 4 werkdagen gerepareerd worden? Dan vervoeren wij je oldtimer naar Nederland.

Reparatie

Je kiest zelf door welke reparateur je de schade laat herstellen. Er geldt geen maximumvergoeding voor onderdelen.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of totaal verlies van je oldtimer vergoeden wij de taxatiewaarde. Is het taxatierapport ouder is dan 3 jaar? Dan vergoeden wij op basis van de dagwaarde. Diefstal en totaal verlies vallen beide onder de Volledig Casco dekking

Extra informatie

Een taxatierapport mag bij het begin van de verzekering niet ouder dan 3 jaar zijn. Het taxatierapport is 3 jaar geldig. De taxatie moet worden gedaan door een erkend taxateur.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door brand, storm, hagel, overstroming en lawine is verzekerd. Dit valt onder de Volledig Casco dekking.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak en diefstal is verzekerd. Dit valt onder de Casco dekking. Hieronder valt ook verduistering en joyriding.

Keuze: ruitschade

N.v.t.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Schade aan je oldtimer motor is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Keuze: pechhulp

N.v.t.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Gevolgschade van lichamelijk en / of geestelijk
letsel ten behoeve van de opzittenden (inclusief
bestuurder) van de verzekerde motor. Tevens
wordt de schade aan de met de verzekerde motor
vervoerde zaken die toebehoren aan de
opzittende vergoed.

Keuze: Schadeverzekering voor opzittenden

Gevolgschade van lichamelijk en / of geestelijk
letsel ten behoeve van de opzittenden (inclusief
bestuurder) van de verzekerde motor. Tevens
wordt de schade aan de met de verzekerde motor
vervoerde zaken die toebehoren aan de inzittende
vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade die is ontstaan: door opzet, bewust roekeloos gedrag, tijdens snelheidsritten, het rijden zonder geldig rijbewijs of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Bij schade tijdens verhuur keren wij ook niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

N.v.t.

Eigen risico

Heb je de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)? En gebeurt er iets dat onder deze dekking valt? Dan heb je geen eigen risico. Bij schade aan je oldtimer heb je een eigen risico van € 135,- per schadegebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijg u de Groene Kaart. Daarop staat precies in
welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand
en per kwartaal betaal je een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaal je een toeslag van 3%. Bij betaling per maand,
kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.