Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit als de verzekerde als gevolg van een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt.

Wat is verzekerd?

Bij overlijden € 25.000,- en bij blijvende invaliditeit maximaal € 75.000,-.

Blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit door een ongeval keren wij een bedrag uit. Dit bedrag is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Wij bepalen de mate van invaliditeit tot twee jaar na het ongeval. Hebben wij de mate van invaliditeit na twee jaar nog niet bepaald? Of denken wij dat de mate van invaliditeit nog kan veranderen? Dan kun je vast een voorschot krijgen op je vergoeding. Dit voorschot trekken wij af van de vergoedingen die je uiteindelijk krijgt.

Overlijden

Bij overlijden door een ongeval keren wij het bedrag uit aan de wettelijke erfgenamen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als het ongeval ontstond door onder andere een van de volgende oorzaken: je pleegde een misdrijf of je hielp bij het plegen van een misdrijf. Bij zelfmoord of een poging tot zelfmoord. Je bestuurde een motor of bromfiets. Je deed mee aan een snelheidswedstrijd of een recordrit.

Extra informatie

Jij of je wettige erfgenamen ontvangen geen uitkering als je overlijdt of blijvend invalide raakt door gebruik van: alcohol, geneesmiddelen of bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen. En deze kreeg je niet voorgeschreven door een arts.

Uitgebreide dekking

Niet van toepassing.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor een uitkering gelden voorwaarden. De verzekering keert bijvoorbeeld niets uit als het
ongeval een gevolg is van een vechtpartij, een gevaarlijke sport of uitoefening van
een beroep.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je  de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden.  Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.  Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisbladstaat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.