Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict.

Extra informatie

Jouw verzekeringe heb je afgesloten bij Unigarant Verzekeringen. ARAG levert de juridische hulpverlening. Voor de module Verkeer krijg je juridische hulp van ANWB Rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering geeft je bij een onverwacht conflict recht op juridische hulp of telefonisch advies. Je kunt kiezen uit 5 verschillende modules: Verkeer, Consument en Wonen, Arbeid en Inkomen, Persoon en Familie, Fiscaal en Vermogen.

Extra informatie

Je kunt de modules Arbeid en Inkomen, Persoon en Familie, Fiscaal en Vermogen alleen afsluiten in combinatie met de module Consument en Wonen

Keuze: verkeer

Bij de module Verkeer krijgt je juridische hulp bij conflicten over: schade of verwondingen die zijn ontstaan in het verkeer, contracten zoals koop van of verkoop van een motorrijtuig of je vakantie bijvoorbeeld als je een reis hebt geboekt of een conflict hebt over het vervoer naar en van je reisbestemming.

Extra informatie

ANWB Rechtsbijstand heeft de mogelijkheid om na een aanrijding een vooruitbetaling van schade (binnen 48 uur) te doen wanneer de schade verhaalbaar is op de tegenpartij. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door ANWB Rechtsbijstand.

Keuze: letsel

Je krijgt juridische hulp bij conflicten waarbij persoonlijk letsel is ontstaan in het verkeer. Ook de bestuurder en andere passagiers krijgen dan rechtsbijstand. (Module Verkeer) Of bij een medische fout, door een ander bij geen deelname aan verkeer of ivm werk (Module Persoon en Familie)

Keuze: wonen

Bij module Consument en Wonen krijg je juridische hulp bij conflicten over je woonhuis. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen, (ver)bouwen en gebruiken van je woning. Maar ook als er bijvoorbeeld conflicten zijn met een aannemer, buren, de gemeente of een andere overheid.

Extra informatie

De vakantiewoning is verzekerd als je die voor jezelf gebruikt of alleen tijdelijk verhuurt.

Keuze: werk en inkomen

Bij de module Arbeid en Inkomen krijg je juridische hulp bij conflicten over jouw werk als werknemer of als vrijwilliger tuchtzaken die te maken hebben met uw werk, jouw recht op een uitkering en over jouw pensioen.

Keuze: aankopen

Bij de module Consument en Wonen krijg je juridische hulp over gekochte spullen of diensten. De schade mag niet kleiner zijn dan € 175,-. Dit noemen wij minimaal belang.

Keuze: familie en relaties

Bij de module Persoon en Familie krijg je hulp bij conflicten over een echtscheiding (door middel van mediation), een conflict over gezondheid of als je letsel hebt opgelopen (bijvoorbeeld tijdens je werk in loondienst of als ambtenaar), of erfrecht, zoals een erfenis.

Extra informatie

Bij een echtscheiding (beëindigen van je huwelijk of geregistreerd partnerschap) kun je alleen juridische hulp van een mediator krijgen. En alleen als je huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 12 maanden geleden is gesloten. Ook moet je de module Persoon & Familie minimaal 3 jaar verzekerd hebben.

Keuze: fiscaal en vermogen

Bij de module Fiscaal en Vermogen krijg je juridische hulp bij conficten over vermogensbeheer (als de vermogensbeheerder een vergunning heeft van de AFM en DNB), de belastingdienst of jouw vakantiewoning in het buitenland.

Wachttijd

Er geldt geen wachttijd. Maar let op, je kunt geen gebruik maken van de verzekering als je bij het afsluiten kon verwachten dat je hulp nodig zou hebben.

Schade door een ander

Heb je schade door een ander? Als die persoon de schade niet kan betalen binnen 3 jaar dan betaalt ARAG jou maximaal € 2.000,-. 

Keuze: Rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter moet komen, kan je zelf een rechtshulpverlener inschakelen. Dit geldt ook als de tegenpartij bij ARAG is verzekerd. De maximale vergoeding is € 6.000,-. Dit kun je verhogen naar € 12.000,-

Extra informatie

De verhoogde maximale vergoeding geldt niet voor lopende conflicten of voorzienbare gebeurtenissen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij opzet en bij conflicten die bestonden voordat je de verzekering afsloot. Je had immers kunnen verwachten dat je hulp van de verzekering nodig zou hebben toen je deze afsloot. En als je in een strafzaak betrokken bent en bewust de wet hebt overtreden, ben je niet verzekerd.

Extra informatie

Als je je niet houdt aan de polisvoorwaarden of als je ARAG benadeelt mag ARAG de hulp stopzetten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt geen wachttijd. Maar let op, je kunt geen gebruik maken van de verzekering als je bij het afsluiten kon verwachten dat je hulp nodig zou hebben.

Maximum kosten en drempel

De kosten van deskundigen in dienst van ARAG komen onbeperkt voor rekening van ARAG. Andere kosten die nodig zijn bij de juridische hulp in je conflict zijn verzekerd tot maximaal € 50.000,-. 

Waar ben ik gedekt?

Per module is bepaald waar je bent verzekerd. Je bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaal je een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaal je een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisbladstaat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.