Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS Rechtsbijstand (DAS) bij een onverwacht conflict.

Extra informatie

Je hebt je verzekering afgesloten bij Unigarant Verzekeringen en (een medewerker van) de DAS levert de juridische hulpverlening. Maar heb je binnen Nederland een schade in het verkeer? Dan krijg je rechtsbijstand van ANWB Rechtsbijstand. Letselschade door een verkeersongeval in het buitenland wordt wel behandeld door de DAS.

Wat is verzekerd?

Je kunt kiezen uit 5 verschillende modules: Verkeer, Consument & Wonen, Arbeid & Inkomen, Persoon & Familie, Fiscaal & Vermogen.

Keuze: verkeer

Je krijgt juridische hulp bij conflicten over: schade of verwondingen die zijn ontstaan in het verkeer, je vakantie (bijvoorbeeld als je een reis hebt geboekt en een conflict hebt over het vervoer naar en van je reisbestemming).

Keuze: letsel

Je krijgt juridische hulp bij conflicten waarbij persoonlijk letsel is ontstaan in het verkeer. Ook de bestuurder en andere passagiers krijgen dan rechtsbijstand.

Keuze: wonen

Je krijgt juridische hulp bij conflicten over je woonhuis. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen, (ver)bouwen en gebruiken van je woning. Maar ook als er bijvoorbeeld conflicten zijn met een aannemer, buren, de gemeente of een andere overheid.

Extra informatie

De vakantiewoning is verzekerd als je die voor jezelf gebruikt of alleen tijdelijk verhuurt.

Keuze: werk en inkomen

We helpen je met conflicten over je werk als werknemer of als vrijwilliger, je recht op een uitkering en je pensioen.

Keuze: aankopen

Bij deze dekking krijgt je juridische hulp bij conflicten over gekochte spullen of diensten. Je bent consument en je koopt een artikel of dienst.

Extra informatie

Je hebt een conflict met een financiële instelling, zoals een bank of een verzekeraar. Dan ben je alleen verzekerd als de financiële instelling een vergunning heeft van een toezichthouder.

Keuze: familie en relaties

Met deze dekking krijg je hulp bij conflicten over: een echtscheiding (door middel van mediation), een conflict over gezondheid of als je letsel hebt opgelopen (bijvoorbeeld tijdens je werk in loondienst of als ambtenaar). Je krijgt ook hulp bij conflicten over ouderschap, personenrecht of erfrecht, zoals een erfenis.

Extra informatie

Bij een echtscheiding (beëindigen van je huwelijk of geregistreerd partnerschap) kun je alleen juridische hulp van een mediator krijgen. En alleen als je huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 3 jaar geleden is gesloten. Ook moet je de modules Fiscaal & Vermogen en Persoon & Familie minimaal 3 jaar verzekerd hebben.

Keuze: fiscaal en vermogen

Wij helpen je met conficten over: vermogensbeheer, als de vermogensbeheerder een vergunning heeft van de AFM.

Wachttijd

Er geldt geen wachttijd. Maar let op, je kunt geen gebruik maken van de verzekering als je bij het afsluiten kon verwachten dat je hulp nodig zou hebben.

Schade door een ander

Heb je schade door een ander? Als die persoon de schade niet kan betalen binnen 3 jaar dan betaalt DAS jou maximaal € 1.250,-. Er gelden ook voorwaarden per module.  Lees die goed voor je een keuze maakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij opzet en bij conflicten die bestonden voordat je de verzekering afsloot. Je had immers kunnen verwachten dat je hulp van de verzekering nodig zou hebben toen je deze afsloot. En als je in een strafzaak betrokken bent en bewust de wet hebt overtreden, ben je niet verzekerd.

Extra informatie

Als je je niet houdt aan de polisvoorwaarden of als je DAS benadeelt mag DAS de hulp stopzetten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt geen wachttijd. Maar let op, je kunt geen gebruik maken van de verzekering als je bij het afsluiten kon verwachten dat je hulp nodig zou hebben.

Maximum kosten en drempel

De kosten van deskundigen in dienst van DAS komen onbeperkt voor rekening van DAS. Andere kosten die nodig zijn bij de juridische hulp in je conflict zijn verzekerd tot maximaal € 50.000,-. Je krijgt geen juridische hulp als je conflict over minder dan € 175,- gaat.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Wordt er geen regeling met de tegenpartij bereikt? En moet er geprocedeerd worden? Dan heb je vrije advocaatkeuze. Je mag dan zelf een advocaat kiezen.

Extra informatie

Heb je zelf een advocaat gekozen en wil je tijdens behandeling van het conflict van advocaat veranderen? Dan vergoeden wij alleen de kosten van de eerste advocaat.

Waar ben ik gedekt?

Per module is bepaald waar je bent verzekerd. Je bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per   jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie  automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisbladstaat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.