Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en Beperkt Casco dekking (brand/storm/natuur/diefstal en ruitbreuk) vergoedt de Volledig Casco dekking schade aan je eigen auto. Bijvoorbeeld schade door botsen, slippen, vandalisme en aanrijding. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaak je met je auto schade aan iemand anders, of aan de spullen of auto van iemand anders? Dan ben je hiervoor aansprakelijk. Daarom moet je volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

Kan de auto door een ongeval niet meer verder rijden? Of ben je door een ongeval of diefstal niet meer in staat verder te rijden? Dan krijg je hulpverlening. Binnen Nederland vervoeren wij jou en jouw auto naar een bestemming in Nederland.

Extra informatie

In het buitenland vergoeden wij: de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage, vervoer naar Nederland als de schade niet binnen vier dagen kan worden gerepareerd en de terugreis naar Nederland met het openbaar vervoer (2e klas). En kom je stil te staan door een mechanisch gebrek? dan vergoeden we maximaal € 200,-.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss vergoeden wij de nieuw-, aanschaf-, markt- of dagwaarde van de auto. Nieuwwaarde is de verkoopprijs van de auto op moment van schade naar merk, model, type en uitvoering en in de fabriek aangebrachte extra’s.

Extra informatie

Aanschafwaarde is de verkoopprijs van de auto, zoals vermeld op de originele aanschafnota van een bij de KvK ingeschreven autobedrijf. Marktwaarde is de vervangingswaarde bij total loss of diefstal volgens de ANWB koerslijst op moment van schade + 10%. Dagwaarde is het bedrag dat nodig is om de auto te vervangen door een vergelijkbare auto.

Reparatie

Je kiest zelf waar je je auto laat repareren. Je hebt voordeel als je naar een reparateur gaat die bij ons is aangesloten. Je hebt dan geen eigen risico. Bovendien halen we je auto ter plekke op en leveren direct een gratis leenauto zodat je verder kunt. Na reparatie wordt je auto en de leenauto omgeruild.

Schade door brand en natuur

Wij vergoeden schades door brand, storm, hagel, bliksem, overstromingen of een aanrijding met een dier.

Ruitschade

Beschadigt de ruit door breken of barsten? Dan vergoeden wij de schade. Je eigen risico wordt verlaagd als je de schade laat repareren door een ruithersteller die bij ons is aangesloten.

Extra informatie

Schade aan ruiten is niet verzekerd als herstel niet is gedaan door FOCWA bedrijf of een ruithersteller die door geselecteerd is. Krassen, vuil of oppervlakkige schade zijn ook niet verzekerd.

Inbraak

Wij vergoeden schade door een poging tot diefstal. Wordt er ingebroken in je auto? Dan vergoeden wij ook gestolen accessoires, zoals een navigatiesysteem. Wij kunnen eisen stellen met betrekking tot het beveiligen van je auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als je deze zelf hebt veroorzaakt.

Extra informatie

Vervangend vervoer in Nederland. Als je je auto niet kunt gebruiken door een verzekerde gebeurtenis in Nederland dan krijg je vervangend vervoer: tijdens de reparatie en bij total loss tot maximaal 30 dagen. Bij diefstal voor maximaal 30 dagen. En tot maximaal 10 dagen als de auto beschadigd teruggevonden is en niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden.

Pechhulp

In het buitenland maximaal € 200,- als je stil komt te staan
door een mechanisch gebrek.

Keuze: Vervangend vervoer Europa

Vervangend vervoer in het buitenland. Als je de auto niet kunt gebruiken door een verzekerde gebeurtenis dan krijg je vervangend vervoer. Tijdens de reparatie en bij total loss tot maximaal 30 dagen. Bij pech en diefstal voor maximaal 30 dagen. En tot maximaal 10 dagen als de auto beschadigd teruggevonden is en niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden.

Keuze: Zekerheid voor inzittenden

Verzekerd is zaak- en personenschade van de volgende personen bij een ongeval:
de inzittenden van de auto, de verzekeringnemer en de inwonende gezinsleden, ook wanneer zij in een andere auto zitten. Verzekerd
bedrag is maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis. Verder vergoeden wij na een
ongeval een bedrag van € 10.000,-.

Extra informatie

Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden:
in- of uit de auto stappen, de auto in- of uitladen, brandstof tanken, onderweg een (nood)reparatie aan de auto verrichten, in de onmiddellijke nabijheid behulpzaam zijn of
in de naaste omgeving daarvan hulp inroepen.

Keuze: Verkeersrechtsbijstandverzekering

Verzekerd is het verhalen van schade door een ander aan u, uw auto, verlies van inkomen. Ook contractuele kwesties zijn verzekerd die verband houden met de auto, b.v. garantie, reparatie of koop van een
auto. En kwesties i.v.m. een overtreding of misdrijf begaan met de
auto of inbeslagname van rijbewijs, kentekenbewijs
of auto i.v.m. gebruik van de auto. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, bewust roekeloos gedrag of het rijden zonder geldig rijbewijs. Ook schade door misbruik van alcohol, drugs en medicijnen is niet verzekerd. En schade veroorzaakt tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Ander voorbeelden: als de auto langer dan zes maanden achter elkaar buiten Nederland is, inbeslagname door overheid en tanken van verkeerde brandstof.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ook bij volledig casco moet je zorgvuldig omgaan met je auto. Niet alles is verzekerd.

Extra informatie

Niet verzekerd is o.a. slordig omgaan met sleutels, diefstal van illegale accessoires.

Eigen risico

Je hebt standaard € 350,- eigen risico bij schade. Bij het repareren van een ruit betaal je geen eigen risico, bij het vervangen van een ruit door een FOCWA reparateur € 150,-. Ga je naar een aangesloten reparateur? Dan heb je geen eigen risico bij schade en betaal je € 75,- bij vervangen van een ruit.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de ANWB Alarmcentrale. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaal je een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaal je een toeslag van 3%. Bij betaling per maand,
kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

Je krijgt tot maximaal 80% korting op je premie als je geen schade claimt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.