Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je auto veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaak je met je auto schade aan iemand anders, of aan de spullen of auto van iemand anders? Dan ben je hiervoor aansprakelijk. Daarom moet je volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

Kan de auto door een ongeval niet meer verder rijden? Of ben je door een ongeval of diefstal niet meer in staat verder te rijden? Dan krijg je hulpverlening. Binnen Nederland vervoeren wij jou en jouw auto naar een bestemming in Nederland.

Extra informatie

In het buitenland vergoeden wij: De kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage. Vervoer naar Nederland als de schade niet binnen vier dagen kan worden gerepareerd. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de waarde van de auto. De terugreis naar Nederland met het openbaar vervoer (2e klas).

Speciaal kenmerk

Extra premiekorting bij veilig rijden. Wij helpen je rijstijl te verbeteren. We volgen die met een elektronisch middel. Je krijgt feedback via jouw account en de app.

Extra informatie

Jouw rijstijl bepaalt de premie. Hiervoor gelden eisen. Bijv. het gebruik van het middel en een minimum aantal te rijden kilometers. Bij een onveilige rijstijl beeindigen we tussentijds de verzekering. 

Keuze: Zekerheid voor inzittenden

Verzekerd is zaak- en personenschade van de
volgende personen bij een ongeval:
de inzittenden van de auto; de verzekeringnemer
en de inwonende gezinsleden, ook wanneer zij
zich in een andere auto bevinden. Verzekerd
bedrag is maximaal € 1.000.000,- per
schadegebeurtenis. Verder vergoeden wij na een
ongeval een bedrag van € 10.000,-.

Extra informatie

Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden:
in- of uit de auto stappen; de auto in- of uitladen;
brandstof tanken; onderweg een (nood)reparatie
aan de auto verrichten;
in de onmiddellijke nabijheid behulpzaam zijn of
in de naaste omgeving daarvan hulp inroepen.

Keuze: Verkeersrechtsbijstand

Verzekerd is het verhalen van schade door een
ander aan u, uw auto, verlies van inkomen.
Contractuele kwesties die verband houden met de
auto, bijv garantie, reparatie of koop van een
auto. Ivm overtreding of misdrijf begaan met de
auto. Inbeslagname van rijbewijs, kentekenbewijs
of auto ivm gebruik van de auto. 

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, bewust roekeloos gedrag of het rijden zonder geldig rijbewijs. Misbruik alcohol, drugs en medicijnen. Bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Ander voorbeelden: als de auto langer dan zes maanden achter elkaar buiten de Europese Unie is.

Diefstal of total loss

Dit is niet verzekerd.

Reparatie

Dit is niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Dit is niet verzekerd.

Ruitschade

Dit is niet verzekerd.

Inbraak

Dit is niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Dit is niet verzekerd.

Pechhulp

Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Autoverzekering met Beperkt Casco of Volledig Casco dekking af.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand
en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand,
kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

Je krijgt tot maximaal 80% korting op je premie als je geen schade claimt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.