Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwond of spullen van iemand anders beschadigt. En je bent volgens de wet aansprakelijk voor deze schade. Aansprakelijkheid is verzekerd tot € 2.500.000,- per schadegebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Deze personen zijn verzekerd: jijzelf, je gezinsleden die thuis wonen, je ongehuwde kinderen die voor studie of stage niet thuis wonen, je logés, je huispersoneel.

Oppassen of logeren

Veroorzaak je schade tijdens het oppassen of logeren bij iemand anders? Dan is dat verzekerd. Wij vergoeden maximaal € 12.500,- per schadegebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Help je iemand belangeloos? Dat heet een vriendendienst. Tijdens zo’n vriendendienst ben je verzekerd. Bijvoorbeeld als je een vriend helpt met het verplaatsen van een wasmachine. Je laat de wasmachine vallen en hierdoor raakt hij beschadigd. Wij vergoeden maximaal € 12.500,- per schadegebeurtenis.

Schade door een huisdier

Schade die je huisdier veroorzaakt bij iemand anders is verzekerd. Bijvoorbeeld als je hond zich plotseling losrukt, de straat op rent en hierdoor een fietser gewond raakt.

Schade door de eigen woning

Verzekerd is schade die door jouw bewoonde woning in Nederland is veroorzaakt is. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt. Ook schade door een bijgebouw en maximaal één andere woning is verzekerd.

Extra informatie

Met één andere woning bedoelen wij: je oude huis dat te koop staat, je nieuwe huis waar je nog niet in woont, een voor eigen gebruik bestemde recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex in Nederland, een tweede huis in Europa.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Ben je aansprakelijk voor schade aan spullen of zaken die niet van jou zijn maar wel aan jou zijn toevertrouwd (opzicht). Bijvoorbeeld lenen of gebruiken. Dan vergoeden wij maximaal € 15.000,- per schadegebeurtenis.

Sport en spel

Verzekerd is schade die je toebrengt tijdens sport en spel aan iemand anders dan een (mede) speler of (mede) sporter. Wij vergoeden maximaal € 12.500,- per schadegebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is onder andere schade die je opzettelijk veroorzaakt of schade door seksueel of seksueel getint gedrag.

Schade door auto

Op deze verzekering is schade die je veroorzaakt met je auto niet verzekerd. Hiervoor moet je een wettelijk verplichte autoverzekering afsluiten. 

Schade door sport en spel

Veroorzaak je tijdens het uitoefenen van sport en spel schade aan een (mede) speler of (mede) sporter dan is dat niet verzekerd. Bijvoorbeeld je verwond een (mede) speler of beschadigt spullen van een (mede) speler. 

Schade tijdens werk

Schade die je veroorzaakt terwijl je betaald werk doet, is niet verzekerd.

Opzicht

Schade aan zaken van een ander die aan jou is toevertrouwd is niet verzekerd. Bijvoorbeeld op grond van een huurovereenkomst, lease-, pacht- pandovereenkomst of vruchtgebruik.

Wapens

Niet verzekerd is schade veroorzaakt in verband met het in bezit of gebruik van wapens.

Vaartuig

Niet verzekerd is schade veroorzaakt met of door een vaartuig. Ook schade door kitesurfen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt de premie alleen maandelijks zonder een toeslag betalen. Deze premie wordt automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.