Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan jouw fiets bij beschadigingen en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan je fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

Wij vergoeden in de eerste 5 jaar 100% van het verzekerd bedrag. Vanaf het 6e jaar vergoeden wij 50% van het verzekerd bedrag.

Keuze: pechhulp

Je krijgt pechhulp bij pech onderweg. Met een (nood)reparatie ben je snel weer op weg. En is reparatie onderweg niet mogelijk, dan word je samen met jouw fiets naar een tweewielerspecialist of naar huis gebracht. De materiaalkosten van (nood)reparaties ter plekke zijn voor je eigen rekening.

Extra informatie

Je krijgt pechhulp als je in Nederland met pech onderweg staat of op je woon- of vakantieadres. Je hebt 3 keer per kalenderjaar recht op pechhulp.

Keuze: schade door diefstal

Bij de dekking Diefstal is diefstal van de fiets verzekerd. Hieronder valt ook schade aan de fiets ontstaan bij een poging tot diefstal en schade ontstaan tijdens de periode van diefstal.

Keuze: schade aan je fiets

Bij de dekking Beschadiging is schade aan jouw fiets door een aanrijding of een val verzekerd .

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Verzekerd is het verhalen van schade die je hebt geleden door een verkeersongeval waarbij je met de fiets betrokken bent geweest. 

Keuze: Ongevallen

Je ontvangt een uitkering wanneer je ten gevolge van een ongeval met de fiets:
1. overlijdt. Uitkering € 5.000,-.
2. geheel of gedeeltelijk invalide blijft. Uitkering maximaal € 10.000,-.
Deze dekking geldt ook tijdens het onderweg verrichten van noodreparaties aan de fiets.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met jouw fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Daarnaast is niet verzekerd schade die is ontstaan met jouw toestemming, door opzet, door slijtage, onvoldoende onderhoud, tijdens gebruik voor verhuur.

Extra informatie

Ook is niet verzekerd schade aan banden, bel, jasbeschermers, kabels, snelbinders en schade door krassen of als de fiets zakelijk wordt gebruikt. En aan een accu, als de fiets bij het afsluiten van de verzekering niet nieuw was.

Dekking Diefstal

Niet verzekerd is diefstal van een fiets die niet op slot stond met een ART-goedgekeurd slot (minimaal 2 sterren). Neem altijd voldoende voorzorgsmaatregelen om diefstal te voorkomen!

Extra informatie

Diefstal van een racefiets of ATB die zonder direct toezicht is achtergelaten is alleen verzekerd als deze met een ART-goegekeurd slot (minimaal 2 sterren) is vastgemaakt aan een vast voorwerp zoals een boom, lantaarnpaal, fietsenrek of een vast voorwerp in een afgesloten ruimte. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als je een fietsslot met het ART-keurmerk (ten minste 2 sterren) gebruikt.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

In geval van beschadiging van de fiets geldt een eigen risico van € 25,- per schadegebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De fiets is verzekerd over de gehele wereld. De dekking Verhaalsrechtsbijstand is alleen geldig in (geografisch) Europa, in Rusland tot en met de Oeral en in Turkije tot de Bosporus. De dekking Ongevallen is verzekerd over de gehele wereld. De pechhulp is alleen geldig in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door. Bij diefstal moet je ons duidelijke foto's van de originele fietssleutels toezenden, waarbij ten minste 1 sleutel gebruikssporen heeft.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaal je een toeslag van 5% en wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering digitaal opzeggen (bijvoorbeeld per e-mail of WhatsApp), maar ook per telefoon of per post. De verzekering is dagelijks opzegbaar.