Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je fiets bij beschadigingen en diefstal. De kortlopende fietsverzekering geldt voor een vaste periode van 3 of 5 jaar. Je betaalt de premie in één keer vooruit.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan je fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

Wij vergoeden in de eerste 3 jaar 100% van het verzekerd bedrag. Het 4e jaar 75%, het 5e jaar 60% en vanaf het 6e jaar 50% van het verzekerd bedrag.

Keuze: pechhulp

Je krijgt pechhulp bij pech onderweg. Met een (nood)reparatie ben je snel weer op weg. En is reparatie onderweg niet mogelijk, dan word je samen met jouw fiets naar een tweewielerspecialist of naar huis gebracht. De materiaalkosten van (nood)reparaties ter plekke zijn voor je eigen rekening.

Extra informatie

Je krijgt pechhulp als in Nederland pech onderweg ontstaat door normaal gebruik van je  fiets. En je pech hebt vanaf 3 kilometer van jouw (tijdelijke)woonadres of vakantieadres. Je hebt 3 keer per kalenderjaar recht op pechhulp.

Keuze: schade door diefstal

Bij de dekking Diefstal is diefstal van de fiets is verzekerd. Hieronder valt ook schade aan de fiets ontstaan bij een poging tot diefstal en schade ontstaan tijdens de periode van diefstal.

Keuze: schade aan je fiets

Bij de dekking Beschadiging is schade aan uw fiets verzekerd door een aanrijding of een val.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Verzekerd is het verhalen van schade die je hebt geleden door een verkeersongeval waarbij je met de fiets betrokken bent geweest. Verhaalsrechtsbijstand is alleen geldig in (geografisch) Europa, in Rusland tot en met de Oeral en in Turkije tot de Bosporus..

Keuze: Ongevallen

Je ontvangt een uitkering wanneer je ten gevolge van een ongeval met de fiets:
1. overlijdt. Uitkering € 5.000,-.
2. geheel of gedeeltelijk invalide blijft. Uitkering maximaal € 10.000,-.
Deze dekking geldt ook tijdens het onderweg verrichten van noodreparaties aan de fiets.

Extra informatie

De dekking Ongevallen is verzekerd over de gehele wereld.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met jouw fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Daarnaast is niet verzekerd schade die is ontstaan met jouw toestemming, door opzet, door slijtage, onvoldoende onderhoud, tijdens gebruik voor verhuur.

Extra informatie

Ook is niet verzekerd schade aan banden, bel, jasbeschermers, kabels, snelbinders en schade door krassen, de fiets zakelijk wordt gebruikt.

Dekking Diefstal

Niet verzekerd is diefstal van een: - Fiets of e-bike die niet op op slot stonden. - Racefiets of ATB wanneer het:- zonder direct toezicht is achtergelaten en niet met een ART-goedgekeurd slot (minimaal 2 sterren) is vastgemaakt aan een vast voorwerp, in een (afgesloten) ruimte. Zie verder extra informatie.

Extra informatie

- zichtbaar in een motorvoertuig is achtergelaten en geen sporen van braak aan het motorvoertuig zijn aangebracht. - zonder voldoende voorzorgsmaatregelen om diefstal te voorkomen is achtergelaten op een fiets- of dakdrager.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als je een fietsslot met het ART-keurmerk gebruikt.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

Eigen risico: Bij diefstal: racefiets en ATB: 10% van het verzekerd bedrag en bij een fiets € 0,-. Bij totaal verlies: racefiets en ATB: 20% van het verzekerd bedrag en bij een fiets € 0,-. Bij beschadiging: racefiets en ATB: € 50,- en bij een fiets € 25,-.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door. Bij diefstal moet je ons de originele fietssleutels toezenden. Hiervan moet 1 sleutel gebruikssporen vertonen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie in één keer vooruit bij de aankoop van de fiets, of via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je sluit de verzekering af voor een vaste periode van 3 of 5 jaar en je kunt daarom de verzekering niet opzeggen.