Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je scootmobiel veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor
aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je scootmobiel verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaak je met je scootmobiel schade aan
iemand anders, of aan de spullen of motorvoertuig
van iemand anders? Dan ben je hiervoor
aansprakelijk. Daarom moet je volgens de wet een
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Diefstal of total loss

Bij de dekking Volledig Casco vergoeden wij bij
diefstal of total loss: als je 1e eigenaar bent: - de
aanschafprijs in de eerste 12 maanden na de
aanschafdatum; - het verzekerd bedrag verminderd
met 1.8% per maand vanaf de 13e maand. Als je niet
de eerste eigenaar bent dan vergoeden wij
dagwaarde bij diefstal of total loss. 

Keuze: schade door brand of natuur

Bij de dekking Volledig Casco vergoeden wij schade
door hagel, storm, maar dan alleen door
rondvliegende of vallende voorwerpen, en
natuurgeweld (zoals een lawine en overstroming).
Ook vergoeden wij schade door brand, kortsluiting,
zelfontbranding en blikseminslag.

Keuze: schade aan eigen scootmobiel

Bij de dekking Volledig Casco is naast schade
aan je scootmobiel veroorzaakt door diefstal, brand
of natuur ook verzekerd: breken of barsten van de
ruiten, vandalisme, van de weg of te water raken,
slippen en botsen.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in het geval
van een ongeluk de schade (schade aan
brommobiel, je letselschade, bijkomende kosten en
overige schade door ongeluk) verhaald op de
tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Ongevallenverzekering

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige
uitkering in geval van blijvende invaliditeit of
overlijden door een ongeval. De verzekerde
bedragen zijn:
Bij overlijden € 3.000,-
Bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade door opzet, roekeloos gedrag, (een poging tot) fraude, als je onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen. Ook ben je niet verzekerd: als je langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland bent, bij slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen-risico

Bij de dekking Aansprakelijkheid is geen eigen risico
van toepassing. Bij de Volledig Casco bedraagt het
eigen risico per schadegebeurtenis  € 75,-.

Waar ben ik gedekt?

Landen die op de Groene Kaart staan,voorzover de landen niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveelmogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt de premie alleen per jaar betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisbladstaat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.
 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.