Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je scootmobiel veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je scootmobiel verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaak je met je scootmobiel schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorvoertuig van iemand anders? Dan ben je hiervoor aansprakelijk. Daarom moet je volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Keuze: diefstal of total loss

Bij de dekking Volledig Casco vergoeden wij bij diefstal of total loss: als je 1e eigenaar bent: - de aanschafprijs in de eerste 12 maanden na de aanschafdatum; - het verzekerd bedrag verminderd met 1.8% per maand vanaf de 13e maand. Als je niet de eerste eigenaar bent dan vergoeden wij dagwaarde bij diefstal of total loss. 

Keuze: schade door brand of natuur

Bij de dekking Volledig Casco vergoeden wij schade door hagel, storm, maar dan alleen door rondvliegende of vallende voorwerpen, en natuurgeweld (zoals een lawine en overstroming). Ook vergoeden wij schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.

Keuze: schade aan je bromfiets

Bij de dekking Volledig Casco is naast schade aan je scootmobiel veroorzaakt door diefstal, brand of natuur ook verzekerd: breken of barsten van de ruiten, vandalisme, van de weg of te water raken, slippen en botsen.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in het geval van een ongeluk de schade (schade aan brommobiel, je letselschade, bijkomende kosten en overige schade door ongeluk) verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Ongevallenverzekering

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn:
Bij overlijden € 3.000,-
Bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade door opzet, roekeloos gedrag, (een poging tot) fraude, als je onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen. Ook ben je niet verzekerd: als je langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland bent, bij slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij de dekking Aansprakelijkheid is geen eigen risico van toepassing. Bij de Volledig Casco bedraagt het eigen risico per schadegebeurtenis  € 75,-.

Extra informatie

.

Waar ben ik gedekt?

Landen die op de Groene Kaart staan,voorzover de landen niet zijn doorgehaald.
 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisbladstaat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.