Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict.

Extra informatie

Juridische specialisten van DAS leveren de (juridische) hulpverlening.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. De basis bestaat uit Consument, Wonen, Sociale verzekeringen en Pensioen.

Extra informatie

In aanvulling hierop kunt u kiezen uit 4 modules. -Verkeer -Arbeid -Fiscaal en Vermogen -Echtscheidingsmediation

Keuze: verkeer

Dit is een module waarmee u uw verzekering kunt uitbreiden. Juridische hulp als u uw schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen, bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen, bijvoorbeeld door een medische fout. Dit maakt onderdeel uit van de basisdekking. Maar let op: letselschade door een aanrijding valt onder de module verkeer!

Wonen

Valt onder de basisdekking. Juridische hulp bij een conflict over de huur, (ver)koop, (ver)bouw van uw woning of bij conflicten met buren of de overheid over uw woning. Het dient wel een woning te betreffen voor eigen gebruik.

Extra informatie

Ook uw tweede woning of vakantiewoning in Nederland is verzekerd.

Keuze: werk en inkomen

Valt onder de module Arbeid en met deze module kunt u uw verzekering uitbreiden. Juridische hulp bij een conflict met de werkgever.

Extra informatie

Een conflict met een uitkeringsinstantie valt onder de basisdekking Consument, Wonen, Sociale verzekeringen en Pensioen.

Aankopen

Valt onder de basisdekking. Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u heeft gekocht, of over een vakantieboeking, of met dienstverleners (energie en telecom).

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis valt onder de basisdekking. Let op: wenst u juridische hulp bij echtscheiding dan kunt u de module Echtscheidingsmediation verzekeren.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Dit is een module waarmee u uw verzekering kunt uitbreiden. Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst of bij een conflict over een tweede huis (dat buiten Nederland maar binnen de Europese Unie of Verenigd Koninkrijk staat) of vermogensbeheer.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bij bestaande conflicten wordt geen hulp geboden. Zakelijke conflicten vallen evenmin onder de dekking.

Extra informatie

Ligt de oorzaak van het geschil voor de ingangsdatum van de verzekering of bestaat er geen kans op succes, dan wordt er geen bijstand geboden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is geen wachttijd van toepassing, maar het geschil moet niet voorzienbaar zijn geweest.
Als u bij het ingaan of uitbreiden van de verzekering wist of kon weten dat er een geschil zou kunnen ontstaan is juridische hulp niet verzekerd

Extra informatie

Voor de module Echtscheidingsmediation gelden bijzondere bepalingen. Zo moet het huwelijk minimaal 3 jaar bestaan en de module minimaal 3 jaar geleden zijn afgesloten.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die DAS vergoedt, namelijk € 60.000. U krijgt geen juridische hulp als de zaak over minder dan € 175 gaat.

Extra informatie

In sommige situaties geldt een lagere limiet voor de externe kosten. Bijvoorbeeld als u kiest voor een advocaat terwijl dit niet verplicht is om u bij te staan bij de rechter. Dan is de vergoeding gemaximeerd tot € 10.000 en moet u een eigen risico betalen van € 250. De details leest u in de polisvoorwaarden.  

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt dan mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden dan wel speciale voorwaarden.

Extra informatie

Keuze voor een andere rechtshulpverlener gaat altijd in overleg met DAS. In deze situatie moet u rekening houden met een maximale vergoeding en een eigen risico. De details leest u in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Natuurlijk zijn conflicten in Nederland verzekerd, maar afhankelijk van de gekozen dekkingen kunnen conflicten buiten Nederland ook verzekerd zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij DAS voordat u een andere actie onderneemt. DAS zal proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Verzekeringen".