Aon Direct Autoverzekering WA+Beperkt Casco Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering WA+beperkt casco?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering WA+beperkt casco?

Deze verzekering vergoedt schade door uw auto en schade aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht.

Extra informatie

U kunt deze verzekering uitbreiden met de dekkingen Accessoires, Rechtsbijstand en Inzittenden Plus.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Verzekerd zijn onder andere slepen en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto wordt de dagwaarde vergoed.

Extra informatie

Als de vervangingswaarde volgens de ANWB koerslijst +10% hoger is dan de dagwaarde, dan wordt deze waarde aangehouden.
icon_reparatie

Reparatie

Bij schade heeft u de vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Laat u de reparatie uitvoeren door een bedrijf dat niet bij de schadeservice is aangesloten, dan geldt een extra eigen risico of wordt de schadevergoeding verminderd. Raadpleeg de voorwaarden voor de details.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Als het herstel bij een geselecteerd ruitschade herstelbedrijf wordt uitgevoerd, geldt er bij reparatie geen eigen risico en bij vervanging geldt een eigen risico van € 250.

Extra informatie

Wordt het herstel niet door een geselecteerd bedrijf uitgevoerd, dan geldt er een totaal eigen risico van € 400.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal en inbraak zijn verzekerd.

Extra informatie

Afhankelijk van de leeftijd en de waarde van uw auto kunnen er eisen aan de beveiliging worden gesteld. Dit kan een alarmsysteem met hellingshoekdetectie zijn. Bij duurdere auto's kan aanvullend ook een voertuigvolgsysteem nodig zijn.
icon_reispech

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Denkt u hierbij aan maximaal € 100 voor reparatiekosten langs de weg.
icon_autoschade

Andere schade aan eigen auto

Bijvoorbeeld schade door een aanrijding met loslopende dieren. De volledige opsomming van alle verzekerde risico's kunt in de polisvoorwaarden nalezen.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Als de schade ontstaat tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan ons terugbetaald moet worden.
icon_let-op

Let op

Vandalisme valt niet onder de dekking van deze verzekering.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 250 per claim bij schade aan uw eigen auto. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een verhoogd eigen risico.

Extra informatie

In bepaalde situaties kan er een extra eigen risico van toepassing zijn of wordt de schadevergoeding verminderd. Raadpleeg de voorwaarden voor de details.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaald u zelfs een toeslag.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als er wijzigingen zijn in uw situatie, meldt dat dan aan ons. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Denkt u er bijvoorbeeld aan om uw verhuizing aan ons door te geven.