Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door uw auto en schade aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht.

Extra informatie

U kunt deze verzekering uitbreiden met de dekkingen Accessoires, Rechtsbijstand en Inzittenden Plus.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Verzekerd zijn onder andere slepen en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto wordt de dagwaarde vergoed.

Extra informatie

Als de vervangingswaarde volgens de ANWB koerslijst +10% hoger is dan de dagwaarde, dan wordt deze waarde aangehouden.

Reparatie

Bij schade heeft u de vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Laat u de reparatie uitvoeren door een bedrijf dat niet bij de schadeservice is aangesloten, dan geldt een extra eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Als het herstel bij een geselecteerd ruitschade herstelbedrijf wordt uitgevoerd, geldt er bij reparatie geen eigen risico en wordt bij vervanging het eigen risico van € 150 verlaagd met € 75.

Extra informatie

Wordt het herstel niet door een geselecteerd bedrijf uitgevoerd, dan geldt er een totaal eigen risico van € 400.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal en inbraak zijn verzekerd.

Extra informatie

Afhankelijk van de leeftijd en de waarde van uw auto kunnen er eisen aan de beveiliging worden gesteld. Dit kan een alarmsysteem met hellingshoekdetectie zijn. Bij duurdere auto's kan aanvullend ook een voertuigvolgsysteem nodig zijn.

Andere schade aan eigen auto

Bijvoorbeeld schade door een aanrijding met loslopende dieren. De volledige opsomming van alle verzekerde risico's kunt in de polisvoorwaarden nalezen.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Denkt u hierbij aan maximaal € 100 voor reparatiekosten langs de weg.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Als de schade ontstaat tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan ons terugbetaald moet worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Vandalisme valt niet onder de dekking van deze verzekering.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 150 per claim bij schade aan uw eigen auto. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een verhoogd eigen risico.

Extra informatie

In bepaalde situaties kan er een extra eigen risico van toepassing zijn of wordt het eigen risico verlaagd. Raadpleeg de voorwaarden voor de details.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa. Daarnaast zijn er nog enkele niet-europeesche landen waar u eveneens verzekerd bent. Op de Groene Kaart staat precies aangegeven in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Verzekeringen".