Aon Direct Autoverzekering WA Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering WA?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering WA?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Extra informatie

U kunt de verzekering uitbreiden door te kiezen voor Beperkt of Uitgebreid casco, Accessoires, Rechtsbijstand of een Inzittenden Plus.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Verzekerd zijn onder andere slepen en repatriƫring

Extra informatie

Repatriƫring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval.
icon_reispech

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard meeverzekerd.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.
icon_reparatie

Reparatie

Niet verzekerd.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Niet verzekerd.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Niet verzekerd.
icon_autoschade

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Als de schade ontstaat tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan ons terugbetaald moet worden.
icon_let-op

Let op

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit u dan een Beperkt of Uitgebreid Casco dekking af. U kunt ook kiezen voor een Rechtsbijstandsverzekering, Inzittenden Plus of Accessoires dekking.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Niet van toepassing.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als er wijzigingen zijn in uw situatie, meldt dat dan aan ons. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Denkt u er bijvoorbeeld aan om uw verhuizing aan ons door te geven.