Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door uw motor. Daarvoor sluit u de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af, die verplicht is.

Extra informatie

Voor schade aan uw motor kunt u deze verzekering uitbreiden met de dekkingen Beperkt Casco danwel Uitgebreid Casco. Daarnaast kunt u nog toevoegen Accessoires, Rechtsbijstand en Opzittendenverzekering.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u met uw motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen.

Extra informatie

U kunt de verzekering uitbreiden met Beperkt of Uitgebreid Casco voor schade aan uw motor. Daarnaast kunt u nog kiezen voor de aanvullende verzekeringen Accessoires, Rechtsbijstand en Opzittenden Plus.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd als u met uw motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Verzekerd zijn onder andere berging en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen.

Diefstal of total loss

Heeft u uw motor Uitgebreid Casco verzekerd (All Risks)? Dan wordt gedurende de eerste 3 jaar de nieuw- of aankoopwaarde vergoed. Na deze periode de dagwaarde of vervangingswaarde +10%. De hoogste van beide wordt vergoed. Beperkt Casco verzekerd? Dan ontvangt u de dag- of vervangingswaarde +10%.

Extra informatie

Het is belangrijk dat uw motor is voorzien van de juiste diefstal beveiliging. Een ART klasse 4 slot is altijd verplicht. Op basis van de waarde van de motor kunnen er aanvullende eisen zijn gesteld, zoals het in de nacht binnen stallen van de motor en/of een alarmsysteem

Keuze: schade door brand of natuur

Heeft u uw motor Beperkt Casco of Uitgebreid Casco verzekerd? Dan is schade door brand of natuur verzekerd. Denkt u hierbij aan een aanrijding met een dier.

Extra informatie

Met de Uitgebreide Casco dekking is schade aan uw motor ook verzekerd als het uw eigen schuld is.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal valt onder de Beperkt en Uitgebreid Casco dekking.

Keuze: schade aan je motor

Heeft u uw motor Uitgebreid Casco (All Risks) verzekerd? Dan is alle schade aan uw motor verzekerd, ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard verzekerd.

Extra informatie

Is uw motor niet binnen 2 dagen te repareren, dan wordt uw motor terug naar Nederland gebracht.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de schade tijdens verhuur ontstaat of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan benadeelde is vergoed, weer aan ons terugbetaald moet worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 100 per claim bij schade aan uw eigen motor. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een verhoogd eigen risico.

Extra informatie

In bepaalde situaties kan er een extra eigen risico van toepassing zijn of wordt het eigen risico verlaagd. Raadpleeg de voorwaarden voor de details.

Waar ben ik gedekt?

Op de Groene Kaart staan alle landen vermeld waar deze verzekering dekking biedt.

Extra informatie

Uiteraard in Nederland en West Europa, voor de complete opsomming raadpleegt u de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie via een maandelijkse incasso of eenmaal per jaar betaalt. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%).

Extra informatie

Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Verzekeringen".