Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent, bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 60 dagen aaneengesloten duren.

Extra informatie

Als u langere reizen wilt maken en 60 dagen is te kort, dan kunt u voor 180 of 360 dagen kiezen.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin, bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

De dekking Geneeskundige kosten vergoed de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overlegt u altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het vrijwillige eigen risico van uw zorgverzekering wordt niet vergoed, wel het standaard eigen risico. U moet wel de verplichte zorgverzekering in Nederland hebben afgesloten. Heeft u dat niet gedaan, dan krijgt u geen vergoeding op basis van de dekking Geneeskundige kosten.

Keuze: bagage

Verzekerd bedrag is € 3.000 per persoon met een maximum van € 6.000 per reis. U kunt ook voor hogere verzekerde bedragen kiezen. Op uw bagage geldt een afschrijvingspercentage.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u bijvoorbeeld zweefvliegen of raften kiest u dan voor deze uitbreiding. Wintersport en snorkelen vallen wel standaard onder de dekking.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer en vervoer van uw kapotte vervoermiddel. Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Het vervoermiddel mag niet ouder dan 15 jaar zijn.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur ontvangt u een vergoeding.

Extra informatie

U kunt voor verschillende verzekerde bedragen kiezen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude en als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Als de schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk vindt er evenmin een uitkering plaats.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u de overige redenen om niet uit te keren.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De Alarmcentrale is altijd bereikbaar. Heeft u pech onderweg of is er een medisch probleem, belt u dan met de Alarmcentrale.

Eigen risico

Voor de rubriek Bagage en Schade aan Logiesverblijven of accomodatie kan een eigen risico van € 50 van toepassing zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering kent standaard een wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening. .

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Verzekeringen".