Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent, bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin, bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

De dekking Geneeskundige kosten vergoedt de kosten van een spoedeisende of overwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overlegt u altijd eerst met de alarmcentrale.

Extra informatie

Het vrijwillige eigen risico van uw zorgverzekering wordt niet vergoed, wel het standaard eigen risico. U moet wel de verplichte zorgverzekering in Nederland hebben afgesloten. Heeft u dat niet gedaan, dan krijgt u geen vergoeding op basis van de dekking Geneeskundige kosten.

Keuze: bagage

Verzekerd bedrag is € 3.000 per persoon met een maximum van € 6.000 per reis. U kunt ook voor hogere verzekerde bedragen kiezen. Op uw bagage geldt een afschrijvingspercentage.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u bijvoorbeeld zweefvliegen of raften, kiest u dan voor deze uitbreiding. Wintersport en snorkelen vallen wel standaard onder de dekking.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor bent u verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. Wij vergoeden vervangend vervoer en vervoer van uw kapotte vervoermiddel. Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Het vervoermiddel mag niet ouder dan 15 jaar zijn.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur ontvangt u een vergoeding.

Extra informatie

U kunt voor verschillende verzekerde bedragen kiezen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude en als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat. Als de schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk vindt er evemin een uitkering plaats.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u de overige redenen om niet uit te keren.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De Alarmcentrale.is altijd bereikbaar. Heeft u pech onderweg of is er een medisch probleem, belt u dan de alarmcentrale.

Eigen risico

Voor de rubriek Bagage en Schade aan Logiesverblijven of accomodatie kan een eigen risico van € 50 van toepassing zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering kent standaard een wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U moet de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit betalen. Op de premienota staat wanneer de betaling moet zijn ontvangen

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de door u gekozen ingangsdatum en einddatum. Deze data kiest u in overeenstemming met uw reisdata. Belandt u tijdens uw reis in het ziekenhuis en kunt u daardoor niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw vakantie.