Rechtsbijstandverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze rechtsbijstandverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict.

Extra informatie

Juridische specialisten van DAS leveren de (juridische) hulpverlening.
icon_waar-verzekerd-nl

Waar verzekerd?

Natuurlijk zijn conflicten in Nederland verzekerd, maar afhankelijk van de gekozen dekkingen kunnen conflicten buiiten Nederland ook verzekerd zijn.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. De basis bestaat uit Consument, Wonen, Sociale verzekeringen en Pensioen.

Extra informatie

In aanvulling hierop kunt u kiezen uit 4 modules. -Verkeer -Arbeid -Fiscaal en Vermogen -Echtscheidingsmediation
icon_autoschade

Keuze: verkeer

Dit is een module waarmee u uw verzekering kunt uitbreiden. Juridische hulp als u uw schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen, bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.
icon_letsel

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen, bijvoorbeeld door een medische fout. Dit maakt onderdeel uit van de basisdekking. Maar let op: letselschade door een aanrijding valt onder de module verkeer!
icon_wonen

Wonen

Valt onder de basisdekking. Juridische hulp bij een conflict over de huur, (ver)koop, (ver)bouw van uw woning of bij conflicten met buren of de overheid over uw woning. Het dient wel een woning te betreffen voor eigen gebruik.

Extra informatie

Ook uw tweede woning of vakantiewoning in Nederland is verzekerd.
icon_werk

Keuze: werk en inkomen

Valt onder de module Arbeid en met deze module kunt u uw verzekering uitbreiden. Juridische hulp bij een conflict met de werkgever.

Extra informatie

Een conflict met een uitkeringsinstantie valt onder de basisdekking Consument, Wonen, Sociale verzekeringen en Pensioen.
icon_kopen

Aankopen

Valt onder de basisdekking. Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u heeft gekocht, of over een vakantieboeking, of met dienstverleners (energie en telecom).
icon_familie

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis valt onder de basisdekking. Let op: wenst u juridische hulp bij echtscheiding dan kunt u de module Echtscheidingsmediation verzekeren.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.
icon_vermogen

Keuze: fiscaal en vermogen

Dit is een module waarmee u uw verzekering kunt uitbreiden. Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst of bij een conflict over een tweede huis (dat buiten Nederland maar binnen de Europese Unie staat) of vermogensbeheer.
icon_wanneer-niet

Wanneer geen juridische hulp?

Als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bij bestaande conflicten wordt geen hulp geboden. Zakelijke conflicten vallen evenmin onder de dekking.

Extra informatie

Ligt de oorzaak van het geschil voor de ingangsdatum van de verzekering of bestaat er geen kans op succes, dan wordt er geen bijstand geboden.
icon_rechtshulp

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt dan mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden dan wel speciale voorwaarden.

Extra informatie

Keuze voor een andere rechtshulpverlener gaat altijd in overleg met DAS. In deze situatie moet u rekening houden met een maximale vergoeding en een eigen risico. De details leest u in de polisvoorwaarden.
icon_let-op

Let op

Meld een conflict direct bij DAS voordat u een andere actie onderneemt. DAS zal proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.
icon_wachttijd

Wachttijd

Er is geen wachttijd van toepassing, maar de schade moet niet voorzienbaar zijn geweest.

Extra informatie

Voor de module Echtscheidingsmediation gelden bijzondere bepalingen. Zo moet het huwelijk minimaal 3 jaar bestaan en de module minimaal 3 jaar geleden zijn afgesloten.
icon_maximum

Maximum kosten en drempel

Indien u kiest voor een advocaat terwijl dit niet verplicht is, dan is de vergoeding door DAS gemaximeerd tot € 10.000. U krijgt geen juridische hulp als de zaak over minder dan € 175 gaat.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Mocht er iets in uw situatie veranderen, meld dat dan aan ons. De verzekering kunt u dagelijks opzeggen, maar houdt wel rekening met de opzegtermijn van een maand.