Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door de auto aan anderen (wettelijke aansprakelijkheid). De schade aan de auto zelf is ook gedekt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan de auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als met de auto schade wordt veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. De aanvullende dekkingen zijn een keuze.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. Onder de dekking vallen nog allerlei extra kosten. Zie hiervoor de verzekeringsvoorwaarden.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden. Ook een auto kan gerepatrieerd worden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto wordt in plaats van de dagwaarde de schade vergoed volgens de nieuwwaarde-regeling.

Extra informatie

Bij een verdwenen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was. Voor de nieuwwaarde-regeling moet de auto nog geen 3 jaar oud zijn. In het eerste jaar wordt de nieuwwaarde vergoed. Tot drie jaar bestaat een gunstige afschrijving.

Reparatie

Bij alle schade is er vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij een gedekte schadeoorzaak heeft reparatie via een door ons geselecteerd bedrijf voordelen, zoals geen of een verminderd eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kosten bij reparatie via een aangesloten bedrijf. Bij vervanging van de ruit bij een aangesloten bedrijf wordt het eigen risico verminderd.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van de auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Schade aan eigen auto

Schade aan de eigen auto is verzekerd. Ook bij eigen schuld.

Pechhulp

De hulp bij pech is ook verzekerd. De kosten van de reparatie vallen niet onder de dekking. Veel andere extra kosten die kunnen ontstaan zijn wel gedekt in de polisvoorwaarden.

Speciaal kenmerk

Verhaal van de schade in het verkeer is meestal gratis gedekt. Voor een uitgebreidere dekking kan een rechtsbijstand- verzekering worden afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staan meer bijzondere situatie waarin geen dekking is. Bijvoorbeeld fraude, snelheidswedstrijden en ander onverwacht gebruik van de auto, zoals het geven van rijlessen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zijn andere bijzondere situaties waarin de dekking beperkt is. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Voor de WA verzekering geldt over het algemeen geen eigen risico. Bij schade aan de eigen auto geldt een standaard eigen risico van € 135,=. ,=. Bij bestuurders onder de 24 jaar is er een extra eigen risico voor casco van  € 65.

Extra informatie

Soms kan een hoger eigen risico zijn afgesproken. Bijvoorbeeld om een lagere premie te hebben.

Letsel bestuurder

De (letsel)schade van de bestuurder van de auto is nooit gedekt op de eigen autoverzekering. Hiervoor is de schadeverzekering voor inzittenden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis hoort een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen de verzekering geldt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering, moeten allle vragen eerlijk worden beantwoord. De schade moet zoveel mogelijk worden voorkomen en beperkt. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in de gegevens zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kan maandelijks of eenmaal per jaar worden betaald. Bij betaling per jaar krijg wordt korting gegeven. Betalen kan via een automatische incasso. Zelf betalen kan natuurlijk ook.

Beloning bij geen schade

Elk jaar zonder schadeclaim , geeft recht op premiekorting (tot een maximum). Bij een schadeclaim kan de korting (deels) vervallen. Of de premie wordt hoger .

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de premie niet op tijd wordt betaald kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks op te zeggen telefonisch, schriftelijk, per mail of via onze website.