Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door de auto aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan de auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als met de auto schade wordt veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Aanvullende dekkingen zijn een keuze.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. Onder de dekking vallen nog allerlei extra kosten. Zie hiervoor de verzekeringsvoorwaarden.

Extra informatie

Repatriëring betekent hier “naar huis brengen” na een ongeval. Ook een auto kan gerepatrieerd worden.

Pechhulp

De hulp bij pech is ook verzekerd. De kosten van de reparatie vallen niet onder de dekking. Veel andere extra kosten die kunnen ontstaan zijn wel gedekt in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij andere bijzondere gevallen zoals schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Bij Wettelijke Aansprakelijkheid wordt schade van anderen betaald. Dit is bijvoorbeeld niet schade: - aan uw auto; - aan de bestuurder van uw auto; - van de bestuurder van uw auto.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor verhaal van schade veroorzaakt door anderen kan een rechtsbijstandsverzekering worden afgesloten.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis hoort een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen de verzekering geldt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering, moeten allle vragen eerlijk worden beantwoord. De schade moet zoveel mogelijk worden voorkomen en beperkt. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in de gegevens zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kan maandelijks of eenmaal per jaar worden betaald. Bij betaling per jaar krijg wordt korting gegeven. Betalen kan via een automatische incasso. Zelf betalen kan natuurlijk ook.

Beloning bij geen schade

Elk jaar zonder schadeclaim geeft recht op premiekorting (tot een maximum). Bij een schadeclaim kan de korting (deels) vervallen. Of de premie wordt hoger.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de premie niet op tijd wordt betaald kunnen we de verzekering
stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks op te zeggen telefonisch, schriftelijk, per mail of via onze website.