Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, scooter of snorfiets aan anderen toebrengt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.

Extra informatie

U kunt deze verzekering uitbreiden met de dekking Uitgebreid Casco (All Risks), Rechtsbijstand en Opzittenden Plus.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met of door uw bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: diefstal of total loss

Als de bromfiets Uitgebreid Casco (All Risks) verzekerd is, wordt er de eerste 3 jaar 1% per maand (of deel daarvan) op de nieuwwaarde afgeschreven. Na 3 jaar wordt de dagwaarde vergoed.

Keuze: schade door brand of natuur

Maakt onderdeel uit van Uitgebreid Casco (All Risks). Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Is de bromfiets Uitgebreid Casco (All Risks) verzekerd, dan is alle schade aan uw bromfiets verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Extra informatie

Let u er wel goed op dat de bromfiets met een ART klasse 3 (of hoger) goedgekeurd slot is afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Als de schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan ons terugbetaald moet worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als bij een WA-schade, maar ook bij een Uitgebreid Casco schade, blijkt dat de bestuurder jonger is dan 19 jaar en de verzekeringnemer of regelmatige bestuurder is ouder dan 19 jaar, dan geldt er een extra eigen risico van € 500.

Extra informatie

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.

Eigen risico

Per gebeurtenis geldt een eigen risico van 10% van het schadebedrag, met een minimum van € 200.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland.

Extra informatie

Gaat u naar het buitenland, vraag dan een groene kaart aan.Voor de complete opsomming van de landen waar u verzekerd bent, raadpleegt u de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.

Extra informatie

U kunt terugval voorkomen door een schade voor eigen rekening te nemen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via uw Digitale Polismap.