Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van uw bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om geldverlies door onder meer gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak en vals geld. Uw geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Wat is verzekerd?

Contant geld of waardepapieren in het bedrijf en uw woning, ook tijdens transport. U kunt daarnaast kiezen voor een aantal extra dekkingen.

Tijdens vervoer

Het geld is verzekerd tijdens vervoer door uzelf, een familielid, een personeelslid of een erkend geldtransportbedrijf. Er is dekking tijdens vervoer tussen uw bedrijf, uw woning en de bank.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

Verzekerd tegen is geld dat in uw bedrijf, bij u thuis of in de nachtkluis van de bank aanwezig is. Na sluitingstijd moet u het geld dan wel bewaren in een afgesloten goedgekeurde kluis (bedrijf). In de woning is een afgesloten meubel voldoende.

Overval of afpersing

Verzekerd is contant geld van personeel en klanten bij een overval of afpersing. Ook persoonlijke eigendommen van de verzekerde, gezinsleden of personeel bij een overval zijn gedekt.

Vals geld

Vals geld is tot een bepaald maximum verzekerd.

Extra informatie

Het gaat om vals geld dat je per ongeluk hebt gekregen.

Kosten voor vervanging

De kosten die u moet maken voor vervanging of aanpassing van kluissloten en –sleutels na inbraak met braakschade is verzekerd tot een bepaald maximaal.

Betaalautomaten

U bent verzekerd tegen het verlies van elektronisch opgeslagen waarden in alle betaalautomaten.

Wat is niet verzekerd?

  • Diefstal van creditcards, betaalpassen en andere vormen van digitaal geld wordt niet door deze verzekering gedekt.

Fraude en oplichting

Ongedekte cheques en verlopen geld zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Let-optekst: meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringpremie is vooraf verschuldigd, betaal uw premie op tijd. Bij het afsluiten van de verzekering wordt overeengekomen op welke wijze de premie betaald of geïncasseerd zal worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kunt u opzeggen door 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn Aon daarover te informeren.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen van de verzekering doet u door tijdig een brief of een e-mail aan Aon te verzenden.