Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS of ARAG na een verkeersongeluk. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van uw vervoermiddel. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, met uitzondering van verkeersboetes.

Extra informatie

Zie het polisblad voor de juiste aanbieder DAS of ARAG

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, uw partner en/of kinderen, passagiers of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als u deelneemt aan het verkeer. Bijvoorbeeld met een auto, een fiets of als voetganger.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw auto, boot, fiets of spullen.

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop of reparatie van uw vervoermiddel. Of bij conflicten over verzekeringen van uw vervoermiddel.

Extra informatie

Bij een tweedehands auto is alleen een auto met BOVAG-garantie verzekerd. Hebt u een geschil over een contract dat u met een ander hebt afgesloten? Dan krijgt u alleen juridische hulp als uw belang minstens € 175,- bedraagt. 

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Toestemming verzekeraar

U krijgt geen juridische hulp als u zonder toestemming van de verzekeraar iemand opdracht voor behandeling van de zaak heeft gegeven. 

Bedrijfsmatige exploitatie van het motorrijtuig

Als een vervoermiddel bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd, bijvoorbeeld door het te verhuren of te gebruiken als taxi of lesvoertuig krijgt u geen juridische hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Vult u een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u een rechtshulpverlener kiezen die niet in dienst is bij de rechtsbijstandverzekeraar. Doet u dat, dan betaalt u een eigen risico van € 250,-. En verder gelden per soort zaak speciale voorwaarden en verzekerde bedragen (zie hiervoor de voorwaarden). 

Waar ben ik gedekt?

a. U bent verzekerd in de hele wereld voor: het verhalen van schade en strafzaken. b. In alle landen waarvoor de afgegeven Internationaal Motorrijtuigen Verzekeringskaart (de groene kaart) geldig is bent u verzekerd voor: geschillen over reparatie- of sleepwerkzaamheden van het verzekerde voertuig en geschillen uit vervoersovereenkomst. c. Voor alle andere gevallen is het verzekeringsgebied Europa. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kiest u voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. U kunt dit schriftelijk of per e-mail aan Aon doorgeven.