Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen. Denk daarbij aan brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels en kleding.

Verzekerd bedrag

Deze verzekering kent geen verzekerd bedrag en biedt bovendien een garantie tegen onderverzekering. Voor schadevergoedingen is de nieuwwaarde het uitgangspunt. Maar wanneer het voorwerp waaraan schade is wat ouder is, zal niet meer de nieuwwaarde worden vergoed.

 

Een overzicht van de vergoedingen vindt u hier.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door de expert? U kunt ook zelf een expert inschakelen. Overleg vooraf met verzekeraars over de vergoeding van deze kosten.

Sieraden

Sieraden zijn verzekerd tot maximaal EUR 6.000,-.

Extra informatie

Als het nodig is kan de verzekerde som worden verhoogd. U kunt dan kiezen voor EUR 7.500,- of voor EUR 10.000,-.

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is verzekerd tot maximaal EUR 12.000,-.

Extra informatie

Als het nodig is kan de verzekerde som worden verhoogd. U kunt dan kiezen voor EUR 15.000,- of voor EUR 20.000,-.

Spullen buiten huis

Als de inboedel zich buiten het huis bevindt kan de dekking beperkt zijn.

Extra informatie

Wanneer de inboedel zich in een andere bewoonde woning bevindt wordt de dekking tot een duur van 3 maanden beperkt. In een auto wordt de vergoeding bij diefstal tot EUR 250,- beperkt.

Voor details raadpleegt u de voorwaarden.

Vallen en stoten

De inboedelverzekering kent een ruime dekking en schade door vallen of stoten is verzekerd.

Bijzondere bezittingen

Bijzondere bezittingen zijn verzekerd tot maximaal EUR 15.000,-. Bijzondere bezittingen zijn o.a.  antiek, kunst, muziekinstrumenten, verzamelingen, foto- en filmapparatuur.

Extra informatie

Als het nodig is kan de verzekerde som worden verhoogd. U kunt dan kiezen voor EUR 20.000,- of voor EUR 25.000,-.

Huurders- en eigenaarsbelang

Veranderingen en verbeteringen die u als huurder voor eigen rekening heeft aangebracht in uw woning zijn meeverzekerd tot EUR 6.000,-. Dit geldt ook voor veranderingen en verbeteringen aan het eigen appartement als de verzekering van de Vereniging van Eigenaren dit niet dekt.

Extra informatie

Als het nodig is kan de verzekerde som worden verhoogd. U kunt dan kiezen voor: EUR 10.000,- | EUR 15.000,- | EUR 20.000,- | EUR 25.000,- of EUR 30.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid.

Zakelijke eigendommen

Onder de dekking van de verzekering valt enkel uw particuliere inboedel.

Dieren

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door dieren die u houdt of in uw huis toelaat.

Onvoldoende onderhoud en slijtage

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door onvoldoende onderhoud. En ook niet voor de herstelkosten van slijtage en gebreken. Denk hierbij ook aan krassen of schrammen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico is EUR 100,- per gebeurtenis. Tenzij u gebruik maakt van onze herstelservice.

Extra informatie

Voor schade aan mobiele elektronica (zoals smartphone of tablet) geldt het eigen risico ook wanneer u gebruik maakt van de herstelservice.

Waterschade

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld schade door regen, die door een openstaand raam naar binnen is gekomen is niet gedekt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in en bij uw huis in Nederland. Kijkt u voor de dekking die buitenhuis wordt gegeven in de polisvoorwaarden. Daar staat beschreven waar, wanneer en welke dekking dan geboden wordt.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u de  belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade worden afgewezen, uw premie kan worden aangepast of het eigen risico kan worden veranderd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade worden afgewezen, uw premie kan worden aangepast of het eigen risico kan worden veranderd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Wanneer u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt de verzekering bijvoorbeeld opzeggen via “Mijn Omgeving”.