Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw motor aan anderen toebrengt. Schade aan uw eigen motor is niet verzekerd.  De dekking wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht wanneer u een motor bezit.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is:

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor toebrengt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor uw motorrijtuig.

Extra informatie

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, wordt er maximaal EUR 6.100.000,- per gebeurtenis vergoed. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen dan wordt er per gebeurtenis maximaal EUR 2.500.000,- vergoed.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw motor beschadigd? En kunt u daardoor niet verder rijden? Of kan u zelf niet verder rijden na een ongeluk? Of is uw motor gestolen? Dan worden de kosten van hulpverlening vergoed.

Hieronder vallen berging, slepen of het vervoer van de motor of de bagage. Of het vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard verzekerd.

Extra informatie

Is uw motor niet binnen 2 dagen te repareren, dan wordt uw motor terug naar Nederland gebracht.

Keuze: opzittenden plus

Is er schade aan u en uw passagiers na een verkeersongeval met de verzekerde motor dan wordt maximaal EUR 25.000,- vergoed.

Keuze: extra korting bij VRO-cursus of winterstop

Heeft u een Voortgezette Rij Opleiding gevolgd? Of  gebruik u uw motor alleen in de zomermaanden? Dan kan de premie in beide gevallen met 10% verlaagd worden.

Keuze: motorrijtuigenrechtsbijstand

Deze verzekering biedt hulp bij het verhalen van uw schade, die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw motor. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u geen geldig rijbewijs heeft of als u niet rijbevoegd bent. U bent ook niet verzekerd wanneer u geen toestemming had om de motor te gebruiken.

Diefstal of total loss

U bent niet verzekerd voor diefstal of total loss. Deze
dekking valt onder de Beperkt- en Uitgebreid
Cascoverzekering.

Schade door brand of natuur

U bent niet verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm of aanrijding met een loslopend dier. Deze dekking valt onder de Beperkt en Uitgebreid Cascoverzekering.

Inbraak

U bent niet verzekerd voor schade door (een poging) tot inbraak. Deze dekking valt onder de Beperkt- en Uitgebreid Cascoverzekering.

Schade aan eigen motor

U bent niet verzekerd voor schade aan uw eigen motor. Deze dekking valt onder de Uitgebreid Cascoverzekering.

Wedstrijden

U bent niet verzekerd wanneer u deelneemt aan
wedstrijden, snelheidsproeven of – ritten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of
criminele of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd wanneer de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Lesdoeleinden, koeriersdiensten

U bent niet verzekerd als u uw motor gebruikt voor lesdoeleinden of bij koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze dekking geldt er geen eigen risico.

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Beperkt- of Uitgebreid Casco dekking af.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa. Daarnaast zijn er nog enkele niet-Europese landen waar u ook verzekerd bent. Op het Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen Groene Kaart) staat precies aangegeven in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd u zich niet aan deze verplichtingen en schaad u de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade kan worden afgewezen, u premie worden aangepast, het eigen risico worden gewijzigd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Wanneer u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Wanneer u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

De verzekering eindigt ook wanneer u niet langer in Nederland woont of wanneer uw motor in het buitenland wordt gestald. Of een buitenlands kenteken krijgt.

Verder eindigt de verzekering wanneer er een schade op basis van totaal verlies is vergoed.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt de verzekering bijvoorbeeld opzeggen via “Mijn Omgeving”.