Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan de vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als de vrachtwagen schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Extra informatie

De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde of als dat afgesproken is boekwaarde.

Volledig Casco

Hierbij is de vrachtauto ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing. De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde. Ook diefstal valt onder de dekking.

Keuze: laad- losmaterieel

Aanvullend kan laad- en losmaterieel worden verzekerd tegen plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf.

Keuze: auto-electronica

Schade aan je auto-electronica is meeverzekerd.

Extra informatie

Dit betreft o.a. de autoradio en ingebouwde navgatieapparatuur. Deze spullen moeten wel worden meeverzekerd.

Keuze: aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Ontstaat er schade aan derden door het laden en/of vervoeren van gevaarlijke stoffen? Dan is dat verzekerd. Het werken met gevaarlijke stoffen moet wel worden aangegeven.

Extra informatie

De aansprakelijkheid voor schade door of met gevaarlijke stoffen is gebaseerd op het risicoprincipe. Het laden van gevaarlijke stoffen is al voldoende voor aansprakelijkheid. Zelfs wanneer pas bij schade blijkt, dat er vermoedelijk gevaarlijke stoffen in het spel zijn, geldt automatisch de aangepaste aansprakelijkheidslimiet.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Onder werkrisico wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden anders dan het vervoeren van goederen. Zoals laden, lossen en kiepen. De schade die hierdoor ontstaat is verzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen van anderen is verzekerd tot een afgesproken maximum.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat de vergoede schade moet terugbetaald aan de verzekeraar.

Extra informatie

Verzekeraars zijn meestal verplicht de tegenpartij schadeloos te stellen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zijn andere bijzondere situaties waarin de dekking beparkt is.Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's.

Beveiliging

Er kunnen beveiligingseisen zijn afgesproken.

Reparatie

De verzekerde kiest zelf waar de schade wordt gerepareerd.

Extra informatie

De hoogte van de schade wordt meestal bepaald in overleg met een expertisebureau.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in bij Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Er kunnen uitzonderingen zijn. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moeten onze vragen eerlijk worden beantwoord. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in de situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kan maandelijks of eenmaal per jaar worden betaald. Bij betaling per jaar wordt korting gegeven. Betalen kan via een automatische incasso. Zelf betalen kan natuurlijk ook.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar zonder schadeclaim, geeft recht op premiekorting (tot een maximum). Bij een schadeclaim kan de korting (deels) vervallen. Of de premie wordt hoger.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de premie niet niet op tijd wordt betaald kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is per prolongatiedatum opzegbaar. Of na de termijn die daarvoor is afgesproken.