Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook zijn externe kosten gedekt tot € 15.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

De Flexpolis biedt een keuze alleenstaanden of gezin en huur- of koopwoning, waarop de dekking en de premie is aangepast.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. Deze verzekering kent 3 modules en start altijd met de module Consument & Wonen, waar u 1 of 2 modules aan kunt toevoegen.

Extra informatie

Te kiezen modules naast Consument & Wonen zijn; - Verkeer - Inkomen

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

onderdeel van module Verkeer. Geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen. Bij de Flexpolis kunt u motorrijtuigen uitsluiten.

Keuze: letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Extra informatie

onderdeel van module Verkeer (voor verkeersongevallen) en van module Consument & Wonen (voor overige letselgevallen)

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

onderdeel van module Consument & Wonen. Bij de Flexpolis kunt u burenrecht uitsluiten.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

onderdeel van module Inkomen. Bij de Flexpolis kunt u arbeidsrecht uitsluiten.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen of diensten die uw koopt. Zoals bijvoorbeeld over een keuken, een vakantieboeking of over energie of telecom.

Extra informatie

onderdeel van module Consument & Wonen

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over bijvoorbeeld een erfenis (onderdeel van module Consument & Wonen).

Extra informatie

onderdeel van module Consument & Wonen. Bij de Flexpolis is echtscheiding niet verzekerd.

ARAG helpt altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies van ARAG.

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, juristen van ARAG Legal Services tegen een aantrekkelijk tarief uw zaak behandelen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Of wanneer u de benodigde module niet heeft verzekerd. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Fiscaal en vermogen

Niet mogelijk om dit te verzekeren bij de Flexpolis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

ARAG hanteert geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering.

Extra informatie

U bent direct verzekerd, tenzij u op het moment van aanvragen wist, of kon weten, dat er een geschil zou kunnen ontstaan.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 15.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175 gaat.

Extra informatie

Als u zelf een rechtshulpverlener van buiten ARAG kiest om u bij te staan bij een rechter, kunnen er lagere limieten gelden.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor een rechter moet komen, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij eveneens bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in de gehele Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland (Consument & Wonen (behalve woning), Inkomen), soms zelfs over de gehele wereld (Verkeer).

Extra informatie

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland woonachtig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen.

- U krijgt van ons een rekening en een acceptgirokaart.

- U heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering op ieder moment stoppen. Stuur ons daarvoor een brief waarin u de verzekering opzegt. U moet ons de brief minstens 1 maand van tevoren opsturen.