Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG bij een onverwacht conflict. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 15.000. Bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering geeft u recht op juridische hulp, telefonisch advies en korting op de hulp van een juridisch specialist als uw conflict niet verzekerd is.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Bijvoorbeeld een conflict over de koop, de huur of over werk dat u iemand aan de woning laat doen. De woning moet u wel alleen voor uzelf gebruiken.

Extra informatie

U bent ook verzekerd voor conflicten over de verkoop van uw vorige woning. En voor conflicten over de aankoop van uw nieuwe woning, of bouwgrond voor die woning.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met betrekking tot ontslag of loondoorbetaling met uw (ex-)werkgever, ook als ambtenaar. En bij een conflict over een werkloosheidsuitkering. Let op: andere arbeidsconflicten zijn niet verzekerd.

Aankopen

Juridische hulp bij een conflict over spullen of diensten die u koopt. Bijvoorbeeld een conflict over een vakantieboeking, over energie of telecom.

Extra informatie

Het minimumbedrag moet hierbij € 1.000 zijn.

Overheid

Juridische hulp bij een conflict met de overheid over een beslissing die direct invloed heeft op hoe u woont.

ARAG helpt altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies of advies per e-mail van ARAG.

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, zaken tegen een scherp tarief worden behandeld.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter moet komen, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Als de tegenpartij ook bij ARAG verzekerd is, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet, bestaande en voorzienbare conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis is niet gedekt.

Fiscaal en vermogen

Conflicten met betrekking tot fiscaal recht en vermogensbeheer zijn niet gedekt.

Strafbare zaken

U krijgt geen juridische hulp als u verdacht wordt van strafbare feiten en daarvoor vervolgd wordt. Dat geldt ook voor strafbare feiten die volgens het bestuursrecht worden behandeld.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

ARAG hanteert geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot, zijn niet verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die wij vergoeden voor juridische hulp, namelijk € 15.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 150 gaat (bij contractuele conflicten is dit € 1.000).

Extra informatie

Ala u een externe rechtshulpverlener inschakelt om u bij te staan bij een rechter, kan er een lagere limiet gelden.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter moet komen, kunt u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Overleg het vooraf met ARAG als u zelf een rechtshulpverlener wilt kiezen. ARAG zal deze rechtshulpverlener inschakelen. In de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de vergoedingen en de eigen bijdrage bij een rechtshulpverlener buiten ARAG.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen van de Europese Unie voor het verhalen van letselschade. Voor de overige conflicten is het dekkingsgebied Nederland. Gaat uw conflict over een woning? Dan moet die woning in Nederland staan.

Extra informatie

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland woonachtig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Wij proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen. 

- U krijgt van ons een factuur.
- U heeft ons laten weten dat u per automatische incasso wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering op ieder moment stoppen. Stuur ons daarvoor een brief waarin u de verzekering opzegt. U moet ons de brief minstens 1 maand van tevoren opsturen.