Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG als er wordt gezegd dat u de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG) heeft overtreden. En u daardoor in een strafzaak of in een tuchtzaak terecht komt.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG als er wordt gezegd dat u de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG) heeft overtreden. En u daardoor in een strafzaak of in een tuchtzaak terecht komt.

Verzekerd bedrag

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG van juristen van ARAG. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 40.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Wat is niet verzekerd?

  • - U meldt het conflict zo laat dat de kosten om uw conflict te behandelen daardoor hoger geworden zijn dan nodig was. Of dat daardoor de oplossing moeilijker is geworden dan nodig was.
  • - U geeft ons verkeerde informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. 

Vindt er een gebeurtenis plaats tijdens de wachttijd waardoor u een conflict krijgt? En u kunt bewijzen dat u niet wist en ook niet kon weten dat die gebeurtenis zou plaatsvinden? Dan heeft u wel direct recht op juridische hulp.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen. U krijgt van ons een rekening en een acceptgirokaart of u heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen als het contract afloopt, na 1, 3 of 5 jaar. Stuur ons daarvoor een brief waarin u het contract opzegt. U moet de brief minstens 2 maanden voor deze datum sturen.