Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt o.a. dekking op het gebied van verkeer, personen- en familierecht, consumentenrecht en onroerende zaken.

Extra informatie

Deze verzekering biedt een vaste dekking. Er is geen sprake van verschillende modules.

Verzekerd bedrag

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 8.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

ARAG helpt altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies van ARAG.

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, juristen van ARAG Legal Services tegen een aantrekkelijk tarief uw zaak behandelen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten vallen niet onder de dekking van de verzekering. Deze worden behandeld door juristen van CNV.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

ARAG hanteert geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering.

Extra informatie

U bent bij het aangaan van uw CNV lidmaatschap direct verzekerd, tenzij u op dat moment wist, of kon weten, dat er een geschil zou kunnen ontstaan.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 8.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 150 gaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor een rechter moet komen, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Voor conflicten in het verkeer bent u in ook in België, Luxemburg en Duitsland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Deze verzekering is een aanvulling op de diensten van CNV. Als lid van CNV bent u automatisch verzekerd voor rechtshulp. Meld een conflict direct bij ARAG voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt deze verzekering via uw CNV lidmaatschap en ontvangt hiervoor geen aparte factuur van ARAG.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum dat uw CNV lidmaatschap is ingegaan. De verzekering stopt als uw CNV lidmaatschap is beëindigd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Uw verzekering stopt op het moment dat uw CNV lidmaatschap wordt beëindigd.