Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering kent twee modules: Verkeer en Consument & Wonen.

Verzekerd bedrag

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 20.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Verkeer

Juridische hulp voor schade die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen.

Consument en Wonen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die uw koopt. Zoals bijvoorbeeld over een keuken, een vakantieboeking of over energie of telecom. Of bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. En juridische hulp bij een conflict over een erfenis.

ARAG helpt altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies van ARAG.

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, juristen van ARAG Legal Services tegen een aantrekkelijk tarief uw zaak behandelen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Of wanneer u de benodigde module niet heeft verzekerd. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten vallen niet onder de dekking maar worden behandeld door FNV (afhankelijk van uw lidmaatschap bij FNV Horeca, FNV Catering, FNV Recreatie).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

ARAG hanteert geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering.

Extra informatie

U bent direct verzekerd, tenzij u op het moment van aanvragen wist, of kon weten, dat er een geschil zou kunnen ontstaan.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 20.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175 gaat.

Extra informatie

Als u zelf een rechtshulpverlener van buiten ARAG kiest om u bij te staan bij een rechter, kunnen er lagere limieten gelden.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor een rechter moet komen, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in de Europese Unie. Maar gaat uw conflict over een woning? Dan moet die woning in Nederland staan.

Voor module Verkeer bent u in alle landen van de wereld verzekerd. Buiten Europa en de niet-Europese landen aan de Middelandse Zee geldt een limiet van € 10.000 voor externe kosten.

Extra informatie

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland woonachtig is. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen.

- U krijgt van ons een rekening en een acceptgirokaart.
- U heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering stopt automatisch als u:

- niet meer in Nederland woont of verblijft.
- komt te overlijden (uw partner mag de verzekering voortzetten);
- failliet bent verklaard.
- geen lid meer bent van FNV Horeca, van FNV Catering of van FNV Recreatie.

 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering op ieder moment stoppen. Stuur ons daarvoor een brief waarin u de verzekering opzegt. U moet ons de brief minstens 1 maand van tevoren opsturen.