Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG na een verkeersongeluk. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van uw motorrijtuig. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, met uitzondering van verkeersboetes.

Wat is verzekerd?

De verzekering is een onderdeel van een motorrijtuigverzekering.

Verzekerd bedrag

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 50.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Extra informatie

-  Voor uw deelname aan het verkeer geldt geen maximumbedrag als de gebeurtenis in Nederland plaatsvindt.

- Voor uw deelname aan het verkeer geldt een maximumbedrag van € 15.000 als de gebeurtenis plaatsvindt in Europa en in de niet-Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee.

- Voor uw deelname aan het verkeer in de overige landen vergoeden we maximaal € 10.000.

 

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die een ander heeft veroorzaakt aan het verzekerde motorrijtuig.

Letselschade

Juridische hulp als u of een passagier letselschade heeft opgelopen in het verzekerde motorrijtuig en deze op een ander wilt verhalen. 

Keuze: Conflict over contracten

Juridische hulp als u een conflict krijgt over een contract dat gaat over de aankoop, verkoop of reparatie van het verzekerde motorrijtuig. Of bij conflicten over verzekeringen van het verzekerde motorrijtuig. Uw conflict moet wel over een bedrag boven de € 400 gaan.

Extra informatie

Bij een tweedehandsauto is alleen een auto met BOVAG-garantie of garantie van een erkende dealer verzekerd.

Voor conflicten over contracten in België, Luxemburg en Duitsland vergoeden wij maximaal € 15.000.

ARAG helpt altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies van ARAG.

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, juristen van ARAG Legal Services tegen een aantrekkelijk tarief uw zaak behandelen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Of wanneer u de benodigde module niet heeft verzekerd. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. 

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

ARAG hanteert geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering.

Extra informatie

U bent direct verzekerd, tenzij u op het moment van aanvragen wist, of kon weten, dat er een geschil zou kunnen ontstaan.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Wachttijd

Voor keuze 'contractuele geschillen' geldt een wachttijd van 3 maanden voordat u recht heeft op juridische hulp. In de volgende twee gevallen geldt geen wachttijd. (zie i)

Extra informatie

- Er is een gebeurtenis tijdens de wachttijd waardoor u een conflict krijgt. En u kunt bewijzen dat u niet wist en ook niet kon weten dat die gebeurtenis zou plaatsvinden.
 

- Deze rechtsbijstandverzekering begint meteen na een vorige rechtsbijstandverzekering. En u zou volgens de voorwaarden van die vorige rechtsbijstandverzekering juridische hulp hebben gekregen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij deelname aan het verkeer in de gehele wereld. De dekking voor contractuele geschillen geldt alleen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

- Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

- Meld een conflict direct bij ons voordat u een andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen.

- U krijgt van ons een rekening en een acceptgirokaart.

- U heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering alleen stoppen na 1, 3 of 5 jaar als u het contract met ons heeft afgesloten en als uw naam of de naam van uw bedrijf op de polis staat. Stuur ons daarvoor een brief waarin u het contract opzegt. U moet de brief minstens 2 maanden voor deze datum sturen.

Extra informatie

Ook als u uw motorrijtuig niet meer in eigendom heeft, kunt u de verzekering stoppen. Daarnaast vervalt de verzekering als de betreffende motorrijtuigverzekering is opgezegd.