Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG voor het verhalen van loonschade en re-integratiekosten doordat uw werknemer betrokken is geraakt bij een ongeval. Het ongeval moet veroorzaakt zijn door iemand die volgens de wet daarvoor verantwoordelijk is.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG voor het verhalen van loonschade en re-integratiekosten doordat uw werknemer betrokken is geraakt bij een ongeval. Het ongeval moet veroorzaakt zijn door iemand die volgens de wet daarvoor verantwoordelijk is.

Verzekerd bedrag

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 40.000 in Nederland, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Extra informatie

In Europa en de niet-Europese landen die aan de Middelandse Zee grenzen vergoeden we maximaal € 15.000.

Keuze: Regres Plus

Met deze module heeft u recht op juridische hulp als u een conflict heeft met een medewerker over de vraag of deze arbeidsongeschikt is.

Extra informatie

Deze module heeft de Europese Unie als dekkingsgebied.

Wat is niet verzekerd?

  • - U meldt het conflict zo laat dat de kosten om uw conflict te behandelen daardoor hoger geworden zijn dan nodig was. Of dat daardoor de oplossing moeilijker is geworden dan nodig was.
  • - U geeft ons verkeerde informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. 

Vindt er een gebeurtenis plaats tijdens de wachttijd waardoor u een conflict krijgt? En u kunt bewijzen dat u niet wist en ook niet kon weten dat die gebeurtenis zou plaatsvinden? Dan heeft u wel direct recht op juridische hulp.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 40.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400 gaat.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en de niet-Eurpose landen die aan de middelandse zee grenzen. Bij de module Regres Plus bent u verzekerd in de Europese Unie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen. U krijgt van ons een rekening en een acceptgirokaart of u heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen als het contract afloopt, na 1, 3 of 5 jaar. Stuur ons daarvoor een brief waarin u het contract opzegt. U moet de brief minstens 2 maanden voor deze datum sturen.