Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG bij een onverwacht conflict. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 30.000. Bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering geeft u recht op juridische hulp, telefonisch advies en korting op de hulp van een juridisch specialist als uw conflict niet verzekerd is. U kunt zelf kiezen waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. Deze verzekering kent 4 modules en start altijd met de module Consument & Verkeer.

Extra informatie

Te kiezen modules naast Consument & Verkeer zijn: Wonen, Familie, Inkomen.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of juridische hulp bij een conflict over een koopcontract, verkoopcontract, leasecontract, reparatie of verzekering met betrekking tot uw motorrijtuig (onderdeel Contractuele conflicten motorrijtuigen).

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Verkeer. Geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen. Bij deze module is het onderdeel Contractuele conflicten motorrijtuigen bij te sluiten.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, of door een medische fout.

Extra informatie

Onderdeel van de module Verkeer (bij verkeersongevallen) en van de module Consument (bij overige letselgevallen). En bij module Inkomen bij arbeidsongevallen.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Bijvoorbeeld een conflict over de (ver)koop, de huur of over werk dat u iemand aan de woning laat doen. De woning moet u wel alleen voor uzelf gebruiken. U bent ook verzekerd voor conflicten over de verkoop van uw vorige woning. En voor conflicten over de aankoop van uw nieuwe woning, of bouwgrond voor die woning.

Extra informatie

Ook juridische hulp bij een conflict over de (ver)koop, de huur, of over het werk dat u iemand aan de tweede woning voor eigen gebruik laat doen.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict over een pensioen, een sociale verzekeringsuitkering of sociale voorziening. Of bij een conflict met de werkgever over de manier waarop u uw werk doet of heeft gedaan (onderdeel Arbeid).

Extra informatie

Onderdeel van de module Inkomen. Bij deze module is het onderdeel Arbeid bij te sluiten.

Aankopen

Juridische hulp bij een conflict over spullen of diensten die u koopt. Bijvoorbeeld een conflict over een vakantieboeking, over energie of telecom.

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Verkeer. Geldt niet voor aankopen voor de woning.

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over bijvoorbeeld een erfenis (onderdeel van de module Familie).

Extra informatie

Bij echtscheiding is alleen Mediation meeverzekerd. U dient dan wel het onderdeel Echtscheidingsmediation bij te sluiten.

ARAG helpt altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies of advies per e-mail van ARAG.

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, zaken tegen een scherp tarief worden behandeld.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter moet komen, kunt u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Als de tegenpartij ook bij ARAG verzekerd is, mag u zelf een rechthulpverlener kiezen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Of wanneer u de benodigde module niet heeft verzekerd. Ook opzet, bestaande en voorzienbare conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Fiscaal en vermogen

Conflicten met betrekking tot fiscaal recht en vermogensbeheer zijn niet gedekt.

Strafbare zaken

U krijgt geen juridische hulp als u verdacht wordt van strafbare feiten en daarvoor vervolgd wordt. Dat geldt ook voor strafbare feiten die volgens het bestuursrecht worden behandeld. Als u wordt vervolgd voor dood of letsel door schuld krijgt u wel juridische hulp.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

ARAG hanteert geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot, zijn niet verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die wij vergoeden voor juridische hulp, namelijk € 30.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 150 gaat (dit geldt alleen voor het onderdeel Consument).

Extra informatie

Als u een externe rechtshulpverlener inschakelt om u bij te staan bij een rechter, kan er een lagere limiet gelden.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter moet komen, kunt u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Overleg het vooraf met ARAG als u zelf een rechtshulpverlener wilt kiezen. ARAG zal deze rechtshulpverlener inschakelen. In de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de vergoedingen en de eigen bijdrage bij een rechtshulpverlener buiten ARAG.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Maar soms geldt de verzekering ook in de gehele EU, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (module Consument en Inkomen), soms zelf over de gehele wereld (onderdeel Verkeer).

Extra informatie

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland woonachtig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Wij proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen. 

- U krijgt van ons een factuur.
- U heeft ons laten weten dat u per automatische incasso wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering op ieder moment stoppen. Stuur ons daarvoor een brief waarin u de verzekering opzegt. U moet ons de brief minstens 1 maand van tevoren opsturen.