Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG als u een conflict krijgt die betrekking heeft op de gemeenschappelijke onroerende zaak. Zoals een conflict over het onderhoud, of met de buren. Bij een conflict tussen de vereniging en één of meer leden van de vereniging worden alleen de kosten van mediation vergoed.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp als u een conflict krijgt die betrekking heeft op de gemeenschappelijke onroerende zaak. Zoals een conflict over het onderhoud, of met de buren. Bij een conflict tussen de vereniging en één of meer leden van de vereniging worden alleen de kosten van mediation vergoed.

Verzekerd bedrag

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 40.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

In België, Luxemburg en Duitsland vergoeden wij maximaal € 15.000.

Keuze: Verborgen gebreken

Recht op juridische hulp als u een gebrek ontdekt aan het gemeenschappelijke gedeelte van het gebouw en u krijgt hierover een conflict. 

Extra informatie

Het gebouw of het gedeelte van het gebouw waar het over gaat, is minder dan 5,5 jaar geleden opgeleverd en u had niet eerder kunnen weten dat er een gebrek is.

Wat is niet verzekerd?

  • - U meldt het conflict zo laat dat de kosten om uw conflict te behandelen daardoor hoger geworden zijn dan nodig was. Of dat daardoor de oplossing moeilijker is geworden dan nodig was.
  • - U geeft ons verkeerde informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een wachttijd van 3 maanden. U heeft pas recht op onze hulp na die wachttijd. Er zijn twee uitzonderingen:
- U heeft na de begindatum een overeenkomst gesloten en uw conflict heeft daarmee te maken.
- U eist een schadevergoeding van een ander en die ander moet volgens de wet betalen.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 40.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400 gaat.

Waar ben ik gedekt?

U bent in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland verzekerd. Gaat het conflict over het appartement(­sgebouw) dan moet dat gebouw in Nederland staan. U bent verzekerd als u een conflict over incasso heeft in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen. U krijgt van ons een rekening en een acceptgirokaart of u heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen als het contract afloopt, na 1, 3 of 5 jaar. Stuur ons daarvoor een brief waarin u het contract opzegt. U moet de brief minstens 2 maanden voor deze datum sturen.