Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit als u overlijdt. Met dit geld kunnen uw nabestaanden (een deel van) uw uitvaart betalen.

Wat is verzekerd?

U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af welk bedrag dit is. Dit bedrag kan hoger worden door automatische verhoging.

Extra informatie

U kunt ook iemand anders dan uw partner verzekeren. Kinderen tot 18 jaar zijn meeverzekerd voor de hoogst verzekerde dekking van de ouder(s). Dit geldt ook voor levenloos geboren kinderen.

Speciaal kenmerk

Deze verzekering kent een aantal speciale kenmerken. Hier vindt u deze kenmerken: Lees meer

Extra informatie

Emotionele nazorg voor kinderen tot € 500. En als het overlijden het gevolg is van een ongeval wordt tot de leeftijd van 65 jaar € 2.500 extra uitgekeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet of beperkt verzekerd bij fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

Overlijdt de verzekerde binnen één jaar na de ingangsdatum? Dan moet ook worden aangetoond dat het geen zelfdoding was.

Waar moet ik op letten?

Uw wensen, uw financiële en persoonlijke situatie kunnen veranderen, nadat u de verzekering heeft afgesloten. Checkt u regelmatig of uw verzekering nog bij u past.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We stellen u twee vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Een eenmalige koopsom is ook mogelijk bij deze verzekering. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt.

Extra informatie

U kunt kiezen uit: 20 of 30 jaar, tot in uw 65ste, 80ste of 85ste levensjaar. De premie is afhankelijk van uw leeftijd. Een koopsom is ook mogelijk bij deze verzekering.

Indexering

U kunt kiezen voor een automatische vijfjaarlijkse verhoging van 25% van het verzekerde bedrag tot maximaal € 20.000. Uw premie wordt dan aangepast aan het nieuwe verzekerde bedrag.

Extra informatie

U hoeft hiervoor geen gezondheidsvragen te beantwoorden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft soms een waarde. We kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden of we betalen het aan u uit.

Extra informatie

De verzekeraar bepaalt wat u precies terugkrijgt (bij stoppen). Er gaan kosten af. Vraag dit na via (053) 488 11 22 of info@ardanta.nl.