Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Bij Argenta kiest u ervoor dat het bedrag gebruik wordt voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. U verzekert het leven van uzelf en/of anderen.

Extra informatie

Omdat de verzekering hoort bij uw hypotheek keren wij het bedrag uit aan de bank.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. Bij Argenta kiest u voor een bedrag dat (annuitair) daalt tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is minimaal € 25.000 en maximaal het bedrag van de hypotheek met een maximum van € 500.000. Bij een dalend verzekerd bedrag bepaalt het moment van overlijden de hoogte van de uitkering.

Voorlopige dekking

Tussen het moment dat u van Argenta een acceptatiebevestiging ontvangt en de startdatum is een voorlopige dekking van toepassing. Deze dekking geldt totdat u de polis van Argenta krijgt, maar maximaal 4 maanden. De uitkering is het aangevraagde bedrag met een maximum van € 150.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet of minder uit bij fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken). Wij keren niet uit bij zelfdoding binnen twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering of verhoging van het verzekerde bedrag.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Het is niet mogelijk om mee te verzekeren dat u geen of minder premie hoeft te betalen, wanneer u arbeidsongeschikt wordt.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat je invult op de gezondheidsverklaring. Bij een verzekerd bedrag boven € {250.000} word je altijd medisch gekeurd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen uw nabestaanden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen uw nabestaanden geen bedrag).

Extra informatie

De minimale looptijd is 1 jaar. De maximale looptijd is de duur van de hypotheek of wanneer dit eerder is totdat (een van) de verzekerde(n) 75 jaar wordt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij Argenta kiest u voor een verzekering die gekoppeld is aan de hypotheek. U kunt de verzekering alleen wijzigen of stoppen met toestemming van de hypotheekverstrekker. Als u de verzekering stopt, dan krijgt u geen uitkering.

Extra informatie

In de voorwaarden vindt u meer informatie over het wijzigen of stoppen van de verzekering.