Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit aan het eind van de looptijd om uw hypotheeklening mee af te lossen of als de verzekerde overlijdt voor de verzekering afloopt. Het streefdoelbedrag aan het einde van de looptijd is gelijk aan de (deel)lening van uw hypotheek.

Extra informatie

Zijn er twee verzekerden? Dan keren wij uit als een van de twee verzekerden overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Het bedrag dat wordt uitgekeerd als (een van de twee) verzekerde(n) overlijdt. is niet altijd hetzelfde als het streefdoelbedrag aan het einde van de looptijd. Bij het afsluiten van de verzekering maakt u hier afspraken over

Wat is verzekerd?

U kunt de verzekering voor uzelf en/of uw partner afsluiten.

Extra: fiscaal geruisloze voortzetting

Bij deze verzekering kan waarde worden ingebracht vanuit een bestaande Kapitaalverzekering Eigen Woning. De Spaarhypotheekverzekering geldt dan voor de belastingdienst als voortzetting van de eerdere verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet of minder uit bij fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt. Wij keren niet uit bij zelfdoding binnen twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering of bij zelfdoding binnen twee jaar na verhoging van het verzekerde bedrag.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Het is niet mogelijk om mee te verzekeren dat u geen of minder premie hoeft te betalen, wanneer u arbeidsongeschikt wordt.

Waar moet ik op letten?

Voor deze verzekering gelden belastingregels. Houd daar rekening mee en vraag eventueel advies aan een verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet een gezondheidsverklaring invullen. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Ook is soms een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat u invult op de gezondheidsverklaring. Bij een verzekerd bedrag voor overlijden boven € 250.000,- wordt u altijd medisch gekeurd.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start. De verzekering loopt af op de einddatum die we afspreken. Of eerder, als (een van) de verzekerde(n) overlijdt voor deze einddatum.

Extra informatie

De minimale looptijd is 1 jaar. De maximale looptijd is de duur van de hypotheek.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij Argenta kiest u voor een verzekering die gekoppeld is aan de hypotheek. U kunt de verzekering alleen wijzigen of stoppen met toestemming van de geldverstrekker. Als u de verzekering stopt, dan kan dat fiscale gevolgen hebben.

Extra informatie

In de voorwaarden vindt u meer informatie over het wijzigen of stoppen van de verzekering.