Bootverzekering WA Wat is wel en niet gedekt door deze bootverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een bootverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade door je boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kun je kiezen voor aanvullende dekkingen.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

Je kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Ga je naar Spanje, Kroatië of Griekenland? Dan heb je een internationaal verzekeringsbewijs van ons nodig. Ga je naar Italië? Dan heb je een Italië-certificaat van ons nodig.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Je bent tot een bedrag van € 5.000.000 verzekerd voor schade die je met je boot veroorzaakt aan anderen, andermans boot of andermans spullen.
icon_boot

Schade aan eigen boot

Schade aan je eigen boot is niet verzekerd.
icon_diefstal-inbraak

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Schade door (een poging) tot diefstal is niet verzekerd.
icon_inboedel-vervoer

Inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn niet verzekerd.
icon_brand

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is niet verzekerd.
icon_schade-natuur

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is niet verzekerd.
icon_volgboot-trailer

Keuze: volgboot en trailer

Bij kajuitjachten is de volgboot tot € 5.000 gratis verzekerd, maar alleen als de motor van de volgboot maximaal 10 pk heeft. De trailer kan je niet verzekeren voor aansprakelijkheid.
icon_invalide

Keuze: ongevallen opvarenden

Schade die je leidt door een ongeval met de boot is te verzekeren met de schade opvarenden-dekking. Wij vergoeden bijvoorbeeld verlies van arbeidsvermogen, medische kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt en smartengeld.

Extra informatie

Met schade bedoelen wij schade door lichamelijk letsel of overlijden. Je bent ook verzekerd tijdens in- of uitstappen, tijdens tanken, als je een noodreparatie uitvoert of als je andere boten helpt.
icon_rechtshulp

Rechtsbijstand

Je krijgt juridische hulp van DAS na een ongeluk. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.
icon_reispech

Pechhulp

Je bent verzekerd voor hulp als je niet verder kan varen bij gedekte schade. Bijvoorbeeld voor de kosten van berging, stalling en noodzakelijk vervoer van de boot naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot maximaal 40%). Claim je schade? Dan kan de korting (deels) vervallen, of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Sommige schades hebben geen invloed op jouw korting. Bijvoorbeeld als wij de schade op iemand anders kunnen verhalen, of als de schade niet is ontstaan door de schuld van de schipper, de stuurman of van de personen die op de boot meevaren.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico op deze dekking.
icon_let-op

Let op

Je krijgt alleen hulp of een vergoeding als je genoeg maatregelen neemt om een schade te voorkomen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.