Doorlopende reisverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze doorlopende reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een doorlopende reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt hulp, schade of kosten als je op reis bent. Een reis mag maximaal 60 dagen duren. Verlengen naar 180 dagen is mogelijk.
icon_voor-wie

Voor wie?

Je kunt de doorlopende reisverzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of je kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.

Extra informatie

Kinderen zijn ook verzekerd als ze uitwonend zijn omdat ze stage lopen of dagonderwijs volgen. Dat mag ook in het buitenland zijn, zolang ze maar in het Nederlandse bevolkingsregister staan ingeschreven.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Extra informatie

Met Europa bedoelen wij het werelddeel Europa tot aan de Oeral en de Kaukasus inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. En Marokko, Algerije, Libië, Tunesië, Egypte, Israël, Libanon, Syrië en Turkije. Let op: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten vallen niet onder Europa.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Met de Basisdekking ben je o.a. verzekerd voor hulp, schade of kosten bij overlijden, ziekte of ongeval. Of bij vervoersproblemen door stakingen of weersomstandigheden. Of als je onverwacht terug moet naar Nederland. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Wij vergoeden bijvoorbeeld speciaal ziekenvervoer (ambulancevliegtuig) of vervoer van een stoffelijk overschot naar Nederland. Of de kosten van opsporing, redding of berging, als je verdwaalt of verongelukt in de bergen.
icon_medisch

Keuze: medisch

Dit is de keuzedekking Geneeskundige kosten. We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent (je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).
icon_schade-aan-spullen

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor beschadiging, diefstal en verlies van bagage. Tot maximaal € 3.000 per verzekerde per reis en € 6.000 voor alle verzekerden samen per reis. Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. Er geldt een eigen risico van € 75 per gebeurtenis.

Extra informatie

Wij vergoeden de nieuwwaarde voor bagage die niet ouder is dan 1 jaar. En anders de dagwaarde. We vergoeden ook de vervanging van reisdocumenten. Daarvoor geldt geen maximum of eigen risico. Je kunt apart extra sportuitrusting meeverzekeren (verzekerd bedrag € 2.500). Geld moet je apart meeverzekeren (maximaal totaal € 500).
icon_bijzondere-sport

Keuze: bijzondere sporten

Dit is een keuzedekking (Sporten en wintersport). Je bent verzekerd voor schade tijdens de beoefening van wintersport, bergsport, luchtsport of risicovolle watersport (zoals rafting). Sleeën, schaatsen, langlaufen en duiken zijn standaard verzekerd. Daarvoor is de keuzedekking niet nodig.

Extra informatie

Heb je vooraf betaalde skipassen, skilessen of gehuurde skiuitrusting door de schade niet kunnen gebruiken? Die vergoeden we ook. En heb je de keuzedekking Bagage meeverzekerd? Dan vergoeden wij ook (gehuurde) wintersport- en bergsportartikelen. Ga je sporten tijdens je reis?Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.
icon_reispech

Keuze: pech op reis

Dit is de keuzedekking Hulp en huur vervoermiddel. Je krijgt hulp als je vervoermiddel uitvalt. Of als de bestuurder uitvalt in het buitenland. Het vervoermiddel kan een auto, kampeerauto, motor/scooter, caravan, vouwwagen of aanhangwagen zijn. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Wij vergoeden de huur van een vervangend vervoermiddel en extra verblijfskosten. En vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis. Let op: schade aan, of diefstal van, je vervoermiddel is niet verzekerd.
icon_invalide

Keuze: ongevallen

Jij (of je nabestaanden) ontvangen een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval tijdens de reis. Bij overlijden is dat € 25.000 en bij blijvende invaliditeit maximaal € 75.000, afhankelijk van de mate van invaliditeit.
icon_annulering

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoeden we de kosten die je hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook bij afbreken of een ziekenhuisopname tijdens de reis krijg je een vergoeding. Of bij vervoersvertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

De verzekering geldt alleen voor bepaalde gebeurtenissen. Zoals overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval, ook van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoot. Of bij onvrijwillig ontslag, schade aan je woning of een scheiding. Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag per persoon per reis van € 750, € 1.500 of € 3.000.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij opzet of fraude, het plegen van een misdrijf of bij misbruik van alcohol of drugs. Of als je een verbod of waarschuwing negeert.

Extra informatie

We vergoeden geen bagage als je onzorgvuldig met je spullen omgaat. Bij geen geldig rijbewijs, geen rijbevoegdheid of voldoende onderhoud vergoeden we geen uitval van het vervoermiddel. En bij de dekking Annulering vergoeden we geen schade als die van te voren al te verwachten was.
icon_let-op

Let op

Maak je een reis binnen Nederland? Dan ben je alleen verzekerd als je tijdens je reis minimaal één nacht tegen betaling overnacht. Je bent binnen Nederland niet verzekerd tijdens een reis naar of bij familie of kennissen. Of naar of in een onderkomen dat van jouw is of van een andere verzekerde.

Extra informatie

Met een onderkomen bedoelen wij een eigen (vakantie)woning, een caravan op vaste standplaats, een boot op vaste ligplaats of een eigen kampeerauto. Die reizen kun je verzekeren met de keuzedekking 'Eigen vakantieverblijf in Nederland'. Maar de dekkingen Geneeskundige kosten, Ongevallen of Hulp en huur vervoermiddel gelden niet voor die reizen!
icon_speciaal

Extra keuze: zakelijke reis

Standaard ben je alleen verzekerd voor particuliere reizen. Met deze keuzedekking geldt je reisverzekering ook voor een reis voor je werk. Vrijwilligerswerk of een stage tijdens een fulltime studie zijn standaard verzekerd. Daarvoor is deze keuzedekking niet nodig.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.