Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt hulp, schade of kosten als je op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. Je reis mag maximaal 60 dagen duren (standaard verzekerd). Verlengen naar 90 of 180 dagen is mogelijk.

Wat is verzekerd?

Je bent standaard verzekerd voor hulp van de Alarmcentrale. Bij een ongeluk, ziekte of overlijden regelen en vergoeden we vervoer naar huis, extra verblijfskosten of hulp aan je gezin.

Keuze: medisch

Met de keuzedekking Geneeskundige kosten ben je verzekerd voor de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je basiszorgverzekering.

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor beschadiging, diefstal en verlies van je bagage. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen:  1.000,  3.000 of  5.000 per verzekerde. Je ontvangt de nieuwwaarde voor bagage niet ouder dan 1 jaar. En anders de dagwaarde. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Keuze: bijzondere sporten

Met de keuzedekking Sporten en wintersport ben je verzekerd voor schade tijdens de beoefening van wintersport, bergsport, luchtsport of risicovolle watersport (zoals rafting). Sleeën, schaatsen, langlaufen en duiken zijn standaard verzekerd. Daarvoor is deze keuzedekking niet nodig.

Keuze: pech op reis

Met de keuzedekking Hulp en huur vervoermiddel krijg je hulp als je vervoermiddel onverwacht uitvalt. Of als de bestuurder in het buitenland uitvalt door ziekte, een ongeval of overlijden en er niemand uit het reisgezelschap is die het van de bestuurder kan overnemen.

Keuze: ongevallen

Jij of je nabestaanden ontvangen een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval tijdens de reis. Bij overlijden is dat  25.000 en bij blijvende invaliditeit maximaal  75.000, afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Of moet je de reis voortijdig afbreken? Dan vergoeden we de kosten die je hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag per persoon per reis van  750,  1.500,  3.000 of  5.000.

Keuze: zakelijke reis

Standaard ben je alleen verzekerd voor particuliere reizen. Met deze keuzedekking geldt je reisverzekering ook voor een reis voor je werk.

Keuze: extra sportuitrusting

Je kunt je sportuitrusting meeverzekeren tot maximaal  2.500 voor alle verzekerden samen per reis. Dit bedrag is bovenop het verzekerde bedrag van je bagage.

Keuze: geld

Je kunt je geld meeverzekeren tot maximaal  500 per reis.

Wat is niet verzekerd?

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies (code oranje of rood) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Bijzondere sporten

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door het beoefenenen van ijshockey, skispringen, speedskiën en wintersportwedstrijden, solovaren op zee, of varen op zee met een vaartuig dat niet zeewaardig is. Je bent ook niet verzekerd tijdens de deelname aan of de voorbereiding van wedstrijden met een motorrijtuig of motorvaartuig.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maak je een reis binnen Nederland? Dan ben je alleen verzekerd als je tijdens je reis minimaal één nacht tegen betaling overnacht. Je bent binnen Nederland niet verzekerd tijdens een reis naar of bij familie of kennissen. Of naar jouw onderkomen.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico:  0,  75 of  150. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je bagage / extra sportuitrusting.

Bagage

Voor bepaalde spullen, zoals: sieraden, laptops en telefoons geldt een lager verzekerd bedrag. In het vergoedingsoverzicht van de voorwaarden vind je of er een lager verzekerd bedrag van toepassing is. Je bent alleen verzekerd als je voorzichtig met je spullen omgaat. In een auto moet bijvoorbeeld bagage helemaal uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplak) zijn opgeborgen.

Geneeskundige kosten

Het is noodzakelijk dat je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt en dat je vooraf vooraf toestemming vraagt aan de Alarmcentrale voor het maken kosten of voor hulpverlening. Vindt de geneeskundige (na)behandeling in Nederland plaats? Dan vergoeden wij maximaal  1.000 per verzekerde per reis.

Annulering

Deze dekking geldt alleen voor bepaalde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval, ook van familieleden in de 1e of 2e graad, zaakwaarnemer of huisgenoot. Of bij onvrijwillig ontslag, schade aan je woning. Of een scheiding. Zie de voorwaarden voor het overzicht van de verzekerde gebeurtenissen.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strabare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.