Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je woonhuis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding, omvallen van bomen en schade door vallen en stoten.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je woonhuis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten en sportuitrustingen.

Extra informatie

Bij je inboedel horen onder andere ook je huisdieren, geld, scooter, (elektrische) fiets, zitmaaier, scootmobiel, ongekentekende crossmotor, medische hulpmiddelen (ook gehuurd of in bruikleen), tuinaanleg, tuinmeubelen, jacuzzi, tuingereedschap, wasgoed en je huurders- of eigenarenbelang.

Verzekerd bedrag

Je inboedel is zonder maximum tegen nieuwwaarde verzekerd. Op je polisblad staat dan ook geen verzekerd bedrag. Wel gelden voor bepaalde spullen in je woonhuis maximale vergoedingen, zoals voor sieraden en (audio)apparatuur of vergoeden wij de schade naar dagwaarde.

Extra informatie

Wij vergoeden onder andere de dagwaarde als je spullen minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde, bij scooters en zitmaaiers, gehuurde spullen en mobiele elektronica. Check de voorwaarden en de afschrijvingslijst of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Contra-expertise na schade

Wil je een eigen expert inschakelen? Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Let op: kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben vergoeden wij niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw eigen expert kosten maakt voor belangenbehartiging.

Sieraden

Sieraden zijn standaard tot € 6.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan sieraden en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerd bedrag verhogen. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

Extra informatie

Wil je je sieraden tegen verlies en buiten je huis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp 'Spullen buiten huis' op deze Verzekeringskaart.

(Audio-) apparatuur

Audio-, video-, beeld-, foto-, film-, computerapparatuur is standaard tot € 15.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan deze apparatuur en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerde bedrag verhogen. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

Extra informatie

Wil je je apparatuur buiten je huis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp 'Spullen buiten huis' op deze Verzekeringskaart.

Spullen buiten huis

Je spullen zijn buiten je woonhuis beperkt verzekerd. Wil je kostbaarheden zoals je sieraden, kunst, verzamelingen, bepaalde sportuitrustingen, fotoapparatuur, medische hulpmiddelen of mobiele elektronica buiten je woonhuis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis en de keuzedekking Mobiele elektronica.

Extra informatie

Met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis zijn je kostbaarheden overal ter wereld verzekerd. Je kunt kiezen uit 3 verzekerde bedragen: € 7.500, € 15.000 of € 25.000. Met de keuzedekking Mobiele elektronica zijn onder andere smartphones, tablets, laptops en medische hulpmiddelen overal in Nederland verzekerd. Zonder maximum en eigen risico.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een glas rode wijn die je laat vallen op je vloerkleed.

Extra informatie

Wil je je mobiele elektronica, zoals je smartphone, tablet of laptop ook tegen vallen en stoten verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Mobiele elektronica.

Aanvullende keuzedekkingen

Je kunt kiezen voor de volgende aanvullende keuzedekkingen: Kostbaarheden verlies en buitenshuis, Mobiele elektronica, Beroepsuitrusting, Verhuur, Inboedel op een ander adres en Glas. Check de voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Keuze: Beroepsuitrusting

Spullen van je werkgever of van jezelf als zelfstandige zijn niet verzekerd. Wil je dat wel, dan kan dat met de keuzedekking Beroepsuitrusting. Je beroeps- en bedrijfsuitrusting is dan tot € 15.000 verzekerd tegen dezelfde risico's als je inboedel.

Extra informatie

Wil je je zakelijke smartphone of laptop buitenshuis verzekeren? Dan kan door de keuzedekking Beroepsuitrusting en de keuzedekking Mobiele elektronica allebei te kiezen.

Keuze: Verhuur

Je kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als je je woonhuis tijdelijk verhuurt via Airbnb of als je een kamer in je woonhuis verhuurt aan een student. Zonder deze aanvullende dekking is je inboedel niet verzekerd tijdens verhuur. Check de voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Glas

Schade aan de ruiten in je woonhuis is niet verzekerd. Wil je dat wel, bijvoorbeeld omdat je een huurhuis hebt en je zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in je woonhuis door vrijwel alle oorzaken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking voor inboedel buiten je woonhuis. 

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 100 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Bij de keuzedekkingen Glas, Beroepsuitrusting, Kostbaarheden verlies en buitenshuis en Mobiele elektronica geldt het gekozen eigen risico niet.

Extra informatie

Woon je in een huurhuis? Of ben je eigenaar van een koopappartement? Bij schade door storm aan je huurders- of eigenarenbelang geldt altijd een eigen risico van € 75.

Aanbouw en verbouw

Bij aanbouw en verbouw is je inboedel gewoon verzekerd. Maar als tijdens de aanbouw of verbouw je woonhuis onbewoond is of niet wind- en waterdicht, dan is de dekking beperkt. Inbraak en diefstal zijn dan alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan je woonhuis. Schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, sneeuwdruk is wel verzekerd

Onbewoond of gekraakt

Is je woonhuis gekraakt, of langer dan 3 maanden onbewoond? Dan ben je beperkt verzekerd. Schade door inbraak en diefstal is dan bijvoorbeeld niet verzekerd. Er is alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm en hagel.

Inboedel op een ander adres of in je auto

Je inboedel is 3 maanden beperkt verzekerd in andere gebouwen. Is je inboedel langer op een ander adres? Bijvoorbeeld bij inboedel in een garagebox, inboedel van een uitwonend studerend kind of bij verhuizing. Dan kun je dat meeverzekeren met de keuzedekking Inboedel op een ander adres.

Extra informatie

Inboedel in de auto is beperkt verzekerd tot € 7.500. Er zijn lagere maximale verzekerde bedragen voor onder andere zonnebrillen, sieraden, smartphones, laptops, voer- en vaartuigen en geld. Schade door vandalisme en diefstal is alleen verzekerd na zichtbare braaksporen aan je auto. Check de voorwaarden of vraag advies aan je adviseur.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel in je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via de mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.