Kampeerautoverzekering WA Wat is wel en niet gedekt door deze camperverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een camperverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je kampeerauto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.

Extra informatie

Schade aan of diefstal van je eigen kampeerauto kun je verzekeren met een Casco Beperkt- of Casco Allriskverzekering.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je kampeerauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Is je kampeerauto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de kampeerauto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende kampeerauto of extra verblijfskosten. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.
icon_diefstal-camper

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.
icon_schade-natuur

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd.
icon_inboedel-vervoer

Inboedel

Niet verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Niet verzekerd.
icon_schade

Schade aan eigen camper

Niet verzekerd.
icon_reispech

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je kampeerauto. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats.
icon_reparatie

Reparatie

Niet verzekerd.
icon_waar-verzekerd-wereld

Buitenland

De verzekering eindigt op het moment dat je kampeerauto meer dan de helft van het jaar in het buitenland is gestald. Maar staat de kampeerauto gestald in een land binnen de Europese Unie? Dan eindigt de verzekering uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijkse verlengingsdatum van je verzekering.

Extra informatie

De verzekering eindigt direct zodra je als verzekeringnemer naar het buitenland verhuist. Maar verhuis je naar een land binnen de Europese Unie? Dan eindigt de verzekering uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijkse verlengingsdatum van je verzekering. De verzekering eindigt ook direct zodra je kampeerauto een buitenlands kenteken heeft.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wan­neer ke­ren wij niet uit? Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Of als je permanent in de kampeerauto woont.

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Niet van toepassing.
icon_let-op

Let op

Je kunt ook kiezen voor de volgende aanvullende verzekeringen: Ongevallen Inzittenden, Schade Inzittenden en Rechtsbijstand Motorrijtuigen.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.
icon_speciaal

Extra: 'No-blame'

Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.