Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de begunstigden die jij hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek. Je verzekert het leven van jezelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan keren wij het bedrag uit aan de bank.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijkblijft tijdens de looptijd. Bij overlijden keren we het bedrag in één keer uit.

Extra informatie

Als de verzekerde niet rookt, krijg je korting op de premie.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Of als je informatie over je gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken).

Extra informatie

Overlijd je door zelfdoding binnen 2 jaar na de start van de verzekering? Dan keren we niet uit. Ook bijvoorbeeld bij overlijden door oorlog of gevechtshandelingen keren we niet of minder uit. Maak je ten onrechte gebruik van de niet-rokerskorting omdat je bent gaan roken? Dan verlagen wij het verzekerd bedrag bij overlijden met 40%.                            Wanneer we niet of minder uitkeren staat in onze voorwaarden. Lees deze goed door.  

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Je kunt je niet extra verzekeren, zodat je geen of minder premie hoeft te betalen als je arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat je nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies.

De verzekering stoppen

Als je de verzekering stopt, dan krijg je geen uitkering. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen. Onder andere over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Bij een verzekerd bedrag vanaf  € 1.000.000 moet je het vragenformulier verzekerbaar belang invullen. Wanneer een medische keuring nodig is, hangt af van wat je invult op de gezondheidsverklaring. Bij een verzekerd bedrag vanaf € 1.000.000 word je altijd medisch gekeurd.  

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betaling gaat altijd via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen de begunstigden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen de begunstigden geen bedrag).

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum heb je een voorlopige dekking als wij de aanvraag hebben geaccepteerd. De voorlopige dekking duurt maximaal 6 maanden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Om de verzekering te stoppen hebben wij een getekend verzoek nodig. Als de verzekering bij je hypotheek hoort, dan is toestemming van de bank nodig. Log in op je Mijn a.s.r. omgeving om de levensverzekering af te kopen en op te zeggen. Dit kun je ook doen via je eigen adviseur. Of maak een account aan.