Rechtsbijstandverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze rechtsbijstandverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding van de kosten van deze juridische hulp. Bijvoorbeeld proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Wij hebben een overeenkomst gesloten met DAS. Dit houdt in dat je juridische hulp krijgt van de juridische specialisten die in dienst zijn van DAS.
icon_waar-verzekerd-nl

Waar verzekerd?

Dit is afhankelijk van welke dekking je hebt gekozen en het soort conflict. Je bent standaard verzekerd in Nederland. Voor bepaalde conflicten heb je dekking in Europa en de landen rond de Middellandse Zee of de Europese Unie. Dit kun je voor bepaalde conflicten uitbreiden naar een werelddekking.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht van de polisvoorwaarden staat precies vermeld waar je bent verzekerd voor een bepaald conflict.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Je bent standaard verzekerd voor de dekking Consument en Wonen. Dit kun je uitbreiden met de volgende keuzedekkingen: Verkeer (extra dekking Motorrijtuigen), Inkomen (extra dekking Arbeid) en Fiscaal en Vermogen. Voor meer informatie raadpleeg onze voorwaarden en dekkingsoverzicht.

Extra informatie

In de keuzedekking Verkeer kun je kiezen voor de extra dekking Motorrijtuigen. Dit kan van belang zijn voor conflicten als je een eigen motorrijtuig hebt. In de keuzedekking Inkomen kun je kiezen voor de extra dekking Arbeid. Dit kan van belang zijn voor conflicten als je in loondienst werkt of ambtenaar is.
icon_autoschade

Verkeer

Je krijgt juridische hulp als je schade en persoonlijk letsel wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Ook krijg je hulp bij strafzaken en verkeersboetes. Heb je een eigen motorrijtuig? Dan kun je de extra dekking Motorrijtuigen meeverzekeren.

Extra informatie

Heb je de extra dekking Motorrijtuigen meeverzekerd? Dan krijg je ook hulp bij conflicten over bijvoorbeeld schade aan je motorrijtuig, over koop, verkoop, reparatie of onderhoud. Voor meer informatie raadpleeg onze voorwaarden en het dekkingsoverzicht.
icon_letsel

Letsel

Je krijgt juridische hulp als je letselschade buiten het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval of een medische fout. Heb je de keuzedekking Verkeer meeverzekerd? Dan krijg je ook juridische hulp bij letsel die in het verkeer is ontstaan.
icon_wonen

Wonen

Je krijgt juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning in Nederland. Of conflicten met buren of de overheid over je woning. Je krijgt ook hulp bij tijdelijke verhuur van je woning.

Extra informatie

Heb je vakantiewoning in het buitenland? En wil je hiervoor ook juridische hulp bij eventuele conflicten krijgen? Kies dan onze keuzedekking Fiscaal en Vermogen.
icon_werk

Werk en inkomen

Je krijgt juridische hulp bij conflicten over pensioen en sociale zekerheid, bijvoorbeeld een conflict met een uitkeringsinstantie. Heb je ook de extra dekking Arbeid meeverzekerd? Dan krijg je juridische hulp bij arbeidsgeschillen.

Extra informatie

De extra dekking Arbeid kun je meeverzekeren als je in loondienst werkt of ambtenaar bent.
icon_kopen

Aankopen

Je krijgt juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of de overeenkomst met een telecom- of energiebedrijf.
icon_familie

Familie en relaties

Je krijgt juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Of over personenrecht en ouderschap, zoals kinderalimentatie. Heb je de keuzedekking Fiscaal en Vermogen meeverzekerd? Dan krijg je ook hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Extra informatie

Bij een conflict over een erfenis krijg je alleen juridische hulp als de persoon die de erfenis nalaat is overleden tijdens de looptijd van deze verzekering. Bij hulp bij scheiding moet het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal drie jaar hebben geduurd.
icon_vermogen

Fiscaal en vermogen

Je krijgt juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een recreatiewoning in het buitenland of vermogensbeheer. Ook krijg je hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Extra informatie

Bij hulp bij scheiding moet het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal drie jaar hebben geduurd.
icon_wanneer-niet

Wanneer geen juridische hulp?

Als je het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Je krijgt alleen hulp als het conflict en de behoefte aan juridische hulp tijdens de looptijd van de verzekering is ontstaan. Heb je een verschil van mening met DAS over de behandeling van jouw zaak? Dan kun je een beroep doen op de geschillenregeling.
icon_rechtshulp

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Je kunt kiezen voor de juridische specialist van DAS of voor een externe rechtshulpverlener, zoals een advocaat.

Extra informatie

Ben je verplicht om je in de procedure te laten bijstaan door een advocaat, dan worden de kosten vergoed tot het externe kostenmaximum. Ben je hiertoe niet verplicht? Maar je kiest voor een advocaat in plaats van de specialist van DAS? Dan heb je een beperktere dekking voor de kosten. Raadpleeg hierover de voorwaarden en het dekkingsoverzicht.
icon_let-op

Let op

Meld een conflict direct bij DAS voordat je andere actie onderneemt. De juridisch specialist van DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.
icon_speciaal

Extra: adviesservice

Dreigt er een conflict te ontstaan? Of heb je een probleem of een vraag? En valt dit onder de dekking van de verzekering? Dan kun je hierover telefonisch advies van DAS vragen.

Extra informatie

Dit advies wordt gebaseerd op de informatie die je telefonisch aan DAS doorgeeft.
icon_wachttijd

Wachttijd

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd
icon_maximum

Maximum kosten en drempel

Of voor een bepaald conflict een kosten maximum of minimaal belang geldt, vind je in het dekkingsoverzicht van onze voorwaarden.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: voor schade en letsel die in het verkeer is ontstaan, is het kostenmaximum onbeperkt en geldt er geen minimaal belang. Voor conflicten over een overeenkomst is het kostenmaximum € 60.000,- en het minimaal belang is € 175,-
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.