Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict. Wij hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met DAS. Ook krijg je een vergoeding van de kosten van deze juridische hulp. Bijvoorbeeld proceskosten en de kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor juridische hulp bij conflicten over onder andere deelname aan het verkeer op de weg of op het water, het maken van een (vakantie)reis of bij conflicten die te maken hebben met kopen, bezitten, onderhouden en verkopen van een voer- of vaartuig.

Schade in het verkeer

Je krijgt juridische hulp bij conflicten die zijn ontstaan door deelname aan het verkeer op de weg of op het water.

Letselschade

Je krijgt juridische hulp bij letselschade die in het verkeer is ontstaan. Bijvoorbeeld na een aanrijding.

Conflicten over contracten

Je krijgt juridische hulp bij een conflict over koop, verkoop, bezit, vervoer, reparatie of onderhoud van jouw vaar- of voertuig en het maken van een (vakantie)reis.

Keuze: pluspakket inclusief advies-service

Wil je een werelddekking bij conflicten over schade door deelname aan het verkeer, een verkeerstrafzaak, een (vakantie)reis, vervoer van jouw vaar- of voertuig en/of eenmalig telefonisch advies voor een ander conflict dat je als privépersoon is overkomen (advies-service)? Kies dan voor de keuzedekking Pluspakket.

Wat is niet verzekerd?

Als je het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Fraude, molest en atoomreactie

Je krijgt geen juridische hulp als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Je krijgt ook geen juridische hulp bij schade door molest of een atoomkernreactie

Verhuur, lease of zakelijk gebruik voer- of vaartuig

Je krijgt geen hulp bij conflicten over verhuur, lease of zakelijk gebruik van een voer- of vaartuig.

Woonplaats buiten Nederland

Woon je niet meer in Nederland? Dan krijg je geen juridische hulp voor nieuwe conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De kosten voor juridische hulp van deskundigen in dienst van DAS komen onbeperkt voor rekening van DAS. Alle andere externe kosten worden vergoed tot het kostenmaximum. Op de basisdekking is het kostenmaximum onbeperkt en geldt er een minimum belang van  110.

Procesvertegenwoordiging verplicht

Ben je verplicht om je in de procedure te laten bijstaan door een advocaat? Dan betaalt DAS de externe kosten onbeperkt. Heb je het Pluskpakket meeverzekerd? Dan worden de externe kosten vergoed tot maximaal  5000 bij geschillen buiten Europa en buiten de landen rond de Middellandse Zee.

Procesvertegenwoordiging niet verplicht

Ben je niet verplicht om je in een procedure te laten bijstaan door een advocaat, en kies je voor een externe rechtshulpverlener in plaats van de specialist van DAS? Dan betaalt DAS de behandelkosten van de externe rechtshulpverlener tot maximaal  5000. Ook betaal je dan een eigen risico van  250.

Aanschaf tweedehands voer- of vaartuig

je krijgt alleen juridische hulp bij conflicten over de aanschaf van een tweedehands voer- of vaartuig als je deze koopt bij een officiële dealer en/of Bovag- of Focwa-bedrijf, en als je bij de aanschaf schriftelijke garantie hebt gekregen. De nieuwwaarde van het tweedehandsvaartuig mag niet meer zijn dan  200.000.

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van het soort conflict. Je bent standaard verzekerd in Nederland. Voor de meeste conflicten heb je ook dekking in Europa en de landen rond de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld een conflict direct bij DAS voordat je andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.