Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict. Wij hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met DAS. Ook krijg je een vergoeding van de kosten van deze juridische hulp. Bijvoorbeeld proceskosten en de kosten van onafhankelijke deskundigen. 

Extra informatie

De gemachtigde bestuurder of passagier van jouw voer- of vaartuig is meeverzekerd. Je kunt alle gezinsleden, en de gemachtigde bestuurder iof passagier van hun voer- of vaartuig, meeverzekeren die op hetzelfde adres wonen als jij. In de voorwaarden vind je een overzicht van iedereen die kan worden meeverzekerd. 

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor juridische hulp bij conflicten over onder andere deelname aan het verkeer op de weg of op het water, het maken van een (vakantie)reis of bij conflicten die te maken hebben met kopen, bezitten, onderhouden en verkopen van een voer- of vaartuig. 

Extra informatie

Wil je ook verzekerd zijn voor advies-service (eenmalig telefonisch advies) of een uitgebreider dekkingsgebied? Kies dan de keuzedekking Pluspakket.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Je kunt kiezen voor de juridische specialist van DAS of voor een externe rechtshulpverlener, zoals een advocaat.

Schade in het verkeer

Je krijgt juridische hulp bij conflicten die zijn ontstaan door deelname aan het verkeer op de weg of op het water.

Extra informatie

Je krijgt ook juridische hulp bij een strafrechtelijke vervolging in het verkeer.

Letselschade

Je krijgt juridische hulp bij letselschade die in het verkeer is ontstaan. Bijvoorbeeld na een aanrijding.

Conflicten over contracten

Je krijgt juridische hulp bij een conflict over koop, verkoop, bezit, vervoer, reparatie of onderhoud van jouw vaar- of voertuig en het maken van een (vakantie)reis.

Keuze: Pluspakket inclusief advies-service

Wil je een werelddekking bij conflicten over schade door deelname aan het verkeer, een verkeerstrafzaak, een (vakantie)reis, vervoer van jouw vaar- of voertuig en/of eenmalig telefonisch advies voor een ander conflict dat je als privépersoon is overkomen (advies-service)? Kies dan voor de keuzedekking Pluspakket.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Fraude, molest en atoomreactie

Je krijgt geen juridische hulp als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Je krijgt ook geen juridische hulp bij schade door molest of een atoomkernreactie

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnelandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik voer- of vaartuig

Je krijgt geen hulp bij conflicten over verhuur, lease of zakelijk gebruik van een voer- of vaartuig.

Woonplaats buiten Nederland

Woon je niet meer in Nederland? Dan krijg je geen juridische hulp voor nieuwe conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De kosten voor juridische hulp van deskundigen in dienst van DAS komen onbeperkt voor rekening van DAS. Alle andere externe kosten worden vergoed tot het kostenmaximum. Op de basisdekking is het kostenmaximum onbeperkt en geldt er een minimum belang van € 110. 

Procesvertegenwoordiging verplicht

Ben je verplicht om je in de procedure te laten bijstaan door een advocaat? Dan betaalt DAS de externe kosten onbeperkt. Heb je het Pluskpakket meeverzekerd? Dan worden de externe kosten vergoed tot maximaal € 5000 bij geschillen buiten Europa en buiten de landen rond de Middellandse Zee.

Procesvertegenwoordiging niet verplicht

Ben je niet verplicht om je in een procedure te laten bijstaan door een advocaat, en kies je voor een externe rechtshulpverlener in plaats van de specialist van DAS? Dan betaalt DAS de behandelkosten van de externe rechtshulpverlener tot maximaal € 5000. Ook betaal je dan een eigen risico van € 250.

Aanschaf tweedehands voer- of vaartuig

je krijgt alleen juridische hulp bij conflicten over de aanschaf van een tweedehands voer- of vaartuig als je deze koopt bij een officiële dealer en/of Bovag- of Focwa-bedrijf, en als je bij de aanschaf schriftelijke garantie hebt gekregen. De nieuwwaarde van het tweedehandsvaartuig mag niet meer zijn dan € 200.000.

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van het soort conflict. Je bent standaard verzekerd in Nederland. Voor de meeste conflicten heb je ook dekking in Europa en de landen rond de Middellandse Zee.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht van de polisvoorwaarden staat precies vermeld waar je bent verzekerd voor een bepaald conflict.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld een conflict direct bij DAS voordat je andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. DAS kan een schade dan afwijzen en/of wij kunnnen je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.