Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat voor welke schade je bent verzekerd.  

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Extra informatie

De schade aan de oppas veroorzaakt door je kind jonger dan 14 jaar of huisdier tijdens het oppassen is ook verzekerd, ook al ben je niet aansprakelijk.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 12.500,- per gebeurtenis, ook als je niet aansprakelijk bent.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen. Wil je een verzekerd bedrag van maximaal € 25.000 per gebeurtenis? Kies dan de keuzedekking Sterdekking.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je woning in Nederland, waarvan je de eigenaar bent, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Heb je een tweede woning, recreatiewoning of stacaravan in Europa? Kies dan onze keuzedekking Sterdekking.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen van een ander waarover je de zorg hebt (opzicht) is verzekerd tot maximaal € 12.500,- per gebeurtenis. Schade aan gehuurde spullen van een particulier die in de privésfeer worden gebruikt, is meeverzekerd op de Sterdekking tot maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Wil je een verzekerd bedrag van maximaal € 25.000 per gebeurtenis voor schade aan geleende spullen waarover je de zorg hebt (opzicht)? Kies dan onze keuzedekking Sterdekking.

Keuze: schade door sport en spel

Wil je dat schade veroorzaakt aan iemand anders dan een medesporter of medespeler is verzekerd? Kies dan de keuzedekking Sterdekking. 

Extra informatie

Schade aan iemand anders dan een medesporter of medespeler is verzekerd tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis.

Keuze: Verhaalsbijstand

Wil je juridische hulp bij het verhalen van personenschade die je oploopt, schade aan je spullen of schade aan je onroerende zaken die door een ander is veroorzaakt? Kies dan de keuzedekking Verhaalsbijstand.

Extra informatie

Verhaalsbijstand voor schade aan voertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade door auto

Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Extra informatie

Is de schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een maaimachine (maximum van 20 km per uur) of een elobike? Dan ben je wel verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Je bent wel verzekerd voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnelandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Schade door luchtvaartuigen

Je bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt door of met een luchtvaartuig.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade veroorzaakt door je inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen tijdens het lopen van stage of volgen van dagonderwijs is wereldwijd verzekerd, behalve in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico. Wil je wel een eigen risico tegen premiekorting? Dan kun je kiezen voor een eigen risico van € 100,- of € 500,-. Ook kun je kiezen voor een eigen risico van € 250,- voor schade veroorzaakt door kinderen of huisdieren.

Extra informatie

Voor de keuzedekking Verhaalsbijstand geldt het gekozen eigen risico niet.

Schade door kinderen tijdens vakantiewerk of bijbaan

Je bent alleen verzekerd voor schade die je inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen veroorzaken tijdens vakantiewerk of bijbaan in Nederland.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.